Mesto 2016. 09. 27.

Oznámenie

V dňoch 06.10.2016 a 07.10.2016 Spoločný stavebný úrad v Komárne nebude prijímať stránky z dôvodu školenia zamestnancov.
Za pochopenie ďakujeme!

Ing. Róbert Bolyo
vedúci SSÚ Komárno