Mesto 2018. 09. 20.

Pitné fontány pre školy

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. v priebehu roka 2018 realizoval projekt osadenia pitných fontán na viacerých základných a stredných školách v Komárne.

Cieľom projektu je zabezpečenie pitného režimu pre žiakov a študentov a súčasne budovanie pozitívneho vzťahu detí a mládeže k pitnej vode ako k nápoju, ktorý je pre ľudské telo nevyhnutný a najprirodzenejší. Jedna z posledných pitných fontán bola dodaná do rekonštruovanej telocvične gymnázia Ľ.J. Šuleka v Komárne. A aj žiaci Strednej priemyselnej školy sa môžu osviežiť z pitnej fontány, ktorá je umiestnená pri hlavnom vchode do budovy.