Región 2012. 02. 03.

Počet požiarov medziročne stúpol

Na území okresu Komárno v roku 2011 vzniklo 197 požiarov, čo je viac v porovnaní s rokom 2010 (138).

Ceková škoda však bola nižšia. Požiarmi v roku 2011 vznikli priame škody vo výške 259.750,- eur, čo je v porovnaní s takmer polmiliónovou škodou z roku 2010 pozitívna štatistika. Zásahom hasičskej jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Komárno boli uchránené hodnoty vo výške 1.710.220,- eur. Čísla mierne skresľujú vysoké škody pre požiar obchodu Royal Dog, ktorý vyhorel v roku 2010.

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov v roku 2011, tak ako každý rok, bola nedbanlivosť a neopatrnosť dospelých, technické poruchy, úmyselné konanie osoby. Najväčší počet až 83 požiarov vzniklo vypaľovaním suchých porastov a trávy.

K najvyššej škode došlo v obci Okoličná na Ostrove, kde vplyvom úmyselného požiaru zhorel traktor s drtičkou drevného odpadu s priamou výškou škody 70.500,- eur.

V roku 2011 vzniklo úmyselným zapálením neznámou osobou ďalších 11 požiarov, spôsobená škoda týmito požiarmi bola 14.000,- eur. V tomto období pri požiaroch neboli usmrtené ani zranené žiadne osoby.

TEXT: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne
FOTO: Ilustračné

Vyjadrite svoj názor