Región Dél-komárom 2021. 05. 13.

Pod priemyselným parkom v Komárome sa vybuduje odtokový systém

Popri výstavbe inkubátora bude ďalším hlavným vývojovým prvkom v tomto roku modernizácia odtokového systému dažďovej vody.

Hlavne v dôsledku klimatických zmien sa v poslednom čase pri mnohých príležitostiach stalo, že v krátkom časovom období spadlo na Komárom a okolie obrovské množstvo zrážok.

Dažde spôsobili niekoľkokrát značné škody, voda tiekla do hál spoločností pôsobiacich v priemyselnom parku a cesty a chodníky sa stali neprejazdnými. To všetko spôsobilo značné ekonomické škody nielen firmám, ale aj mestu.

Odvod dažďovej vody v súčasnosti zabezpečuje vodná nádrž s dažďovou vodou s objemom 15 000 m3, ktorá sa nachádza v severovýchodnej časti parku. Plánuje sa, že v budúcnosti bude z tejto nádrže vytvorený odtok smerom k Dunaju, ktorý bude do rieky odvádzať náhle veľké množstvo zrážok, čím sa zníži riziko vnútrozemskej vody a s tým spojené ekonomické škody.

(Zdroj: komarom.hu)