Mesto 2023. 11. 20.

Podunajské múzeum v Komárne sprístupnilo novú výstavu

Výstava s názvom Minulosť skrytá v zemi bude dostupná v Zichyho paláci do 23. februára.

Pamätná výstava vznikla pri príležitosti 110. výročia narodenia archeológa, riaditeľa múzea Dr. Mikuláša Dušeka.