Mesto 2016. 03. 07.

Portál Odkazprestarostu.sk pomôže v transparentnom riešení problémov mesta!

Mesto Komárno sa zapojilo do portálu Odkazprestarostu.sk, ktorý umožňuje obyvateľom a návštevníkom mesta nahlásiť problémy, ktoré ich trápia, a to jednoducho a rýchlo. Podnety môžete posielať buď z webovej stránky www.odkazprestarostu.sk alebo priamo z mobilného telefónu, prostredníctvom aplikácií pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone. Pri každom podnete je potrebné uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť jednu z príslušných kategórií (napr. životné prostredie, parkovanie áut, …), určiť ulicu, kde sa podnet nachádza a fotografiu, ktorá daný problém dokumentuje.

Po potvrdení podnetu administrátorom portálu nasleduje jeho odoslanie samospráve. O odoslaní podnetu vás portál informuje prostredníctvom e-mailovej notifikácie. Po zverejnení podnetu samospráva odpovedá, či a ako ho bude riešiť. Ak mesto Komárno nezašle prvú odpoveď do štrnástich dní od pridania podnetu, podnet je automaticky označený ako neriešený. Na druhej strane, mesto má možnosť uviesť, že podnet nepatrí do jeho kompetencie a je možné zmeniť zodpovednosť za jeho riešenie na iný subjekt.

Na Odkazprestarostu.sk je možné podnetom prideliť štyri statusy, a to zaslaný, v riešení vyriešený a neriešený. Portál zároveň umožňuje obyvateľom o každom podnete slobodne diskutovať, hodnotiť, či je odpoveď samosprávy uspokojivá, pridávať komentáre či aktualizácie podnetov. Pomocou aktualizácie má užívateľ, ako aj všetci návštevníci portálu, možnosť zaslať dodatočné informácie o stave, či riešení podnetu. Odoslanie aktualizácie je možné  priamo na portáli, alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Užívatelia na Odkazprestarostu.sk najčastejšie nahlasujú problémy týkajúce sa kvality ciest a chodníkov, dopravného značenia, a neporiadku či znečistenia životného prostredia. Okrem riešenia aktuálnych problémov obyvateľov, portál pomáha zorientovať sa v kompetenciách samosprávy. Obyvatelia môžu sledovať pod každým podnetom komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi, ale aj medzi samosprávami a ďalšími subjektmi, ktorí do riešenia problémov vstupujú.

Občania Komárna môžu využívať portál Odkazprestarostu.sk od 1. marca 2016.

Vďaka podpornému prístupu prevádzkovateľa portálu, Inštitútu SGI (www.governance.sk) a koordinátorovi projektu Jakubovi Kmeťovi sa mesto  Komárno sa stáva prvou samosprávou, kde funguje aj maďarská jazyková verzia.

Za 6 rokov existencie sa vďaka portálu podarilo vyriešiť vyše 10 tisíc podnetov vo viac ako 100 mestách a obciach po celom Slovensku.

Prosíme, aby ste portál používali buď na počítači, alebo si stiahli mobilnú aplikáciu a stali sa súčasťou riešenia našich spoločných problémov pre lepšie a krajšie Komárno!

-Róbert Králik, hovorca mesta Komárno-

odkazprestarostu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA