Mesto Dél-komárom 2022. 12. 09.

Posledný advent v maďarskom Komárome oslávia v sprievode koncertu Laciho Gáspára

Posledný advent v maďarskom Komárome oslávia v sprievode koncertu Laciho Gáspára

…medzitým sa však môžeme naladiť na Vianoce množstvom slávnostných programov. Zajtra vás pozýva napríklad Múzeum Györgya Klapku k adventnému domčeku.


Riaditeľka Emese Szádó povedala, že tentoraz pripravili nezvyčajný program. V bývalých, dnes už prázdnych výstavných priestoroch hlavnej budovy na Kelemen László utca boli vystavené desiatky starých i nových spoločenských hier, ktoré si samozrejme bude možné zahrať už zajtra od 10. hodiny. Dostupné budú aj vianočné dielničky a rozprávky deťom prečíta riaditeľka knižnice Zsófia Mikolasek. Do programu sú pozývaní najmä žiaci materských škôl a mladších stredných škôl.

Aj v sobotu od 17:00 usporiadajú Vox Femina, Concordia a Alföldi Quartet vianočný koncert v reformovanom kostole.

V pevnosti Monostori si v nedeľu od 13:00 môžete pozrieť muzikál Padlás.

Pri zapálení sviec, ktoré sa začína o 17:00, povie reformovaný farár László Máté požehnanie, po ktorom slávnostne vystúpi Reformovaný spevácky zbor, Kláštorná základná škola Koppány, hudobná škola a súbor ľudového tanca Garabonciás. Večer ukončí vianočný swingový koncert Kamilka & Pesti Sikk.

Slávnostné vystúpenie predvedú žiaci hudobnej školy Egressy 15. decembra od 18:00, tradičný vianočný koncert pedagógov inštitúcie sa uskutoční 21. decembra od 18:00 v sále Egressy.

16. decembra od 16:00 do Kultúrneho centra Györgya Dózsu v Koppánymonostor a o 17:00 na námestie Hősök v Szőny pozývajú malých aj veľkých na dedinskú vianočnú besiedku .

Mestské vianočné programy sa konajú 18. decembra. V tento deň od 15.00 h vystúpi na Radnici so slávnostným koncertom Komáromský komorný orchester a o 17.00 h na námestí Szabadság požehná vianočné obdobie katolícky kňaz Ferenc Takács. Slávnostný program sa ukončí predstavením Laciho Gáspára.