Mesto 2017. 05. 26.

Pozor! V období od 29. mája do 2. júna 2017, Letná ulica bude úplne uzavretá

Mesto Komárno oznamuje úplnú uzávierku miestnej komunikácie na Letnej ul. v období od 29. mája do 2. júna 2017 z dôvodu realizácie napojenia elektrickej prípojky k stavbe v obytnom dome na Jókaiho ul. na verejnú elektrickú sieť.
V prípade potreby prístupu záchranných zložiek do zvyšného úseku miestnej komunikácie je možné zabezpečiť prístup z druhej strany – z Námestia generála Klapku.

-Mesto Komárno-