Mix Dél-komárom 2022. 09. 01.

Pred pár dňami slávnostne odovzdali zrekonštruovanú strelnicu v Komárome

Pred pár dňami slávnostne odovzdali zrekonštruovanú otvorenú strelnicu v mestskej časti Molaj, Stadion út, uvádza komarom.hu. Zúčastnených privítal primátor Attila Molnár.

„S podporou Maďarského zväzu športovej streľby, vládnej podpory a vlastných rozpočtových zdrojov Mestského úradu (Dél-)Komárom bolo zriadené moderné súťažné a tréningové miesto, ktoré spĺňa všetky potreby. Šport a komunity boli pre Dél-Komárom vždy dôležité. Dôležité je zachovať existujúce komunity, vzory, dôležití sú fantastickí miestni športoví strelci. Tieto skutočné komunity sú silou národa a mesta. Šport má v tomto významnú úlohu. Šport, strelecký šport, je vlajkovou loďou južného Komáromu a bude ňou aj v nasledujúcom období – aj vďaka tomuto zariadeniu,“ povedal  Dr. Attila Molnár.

Herczegh Szabolcs, národný kapitán maďarského Sportlövő Válogotat, povedal, že streľba je v meste na veľmi dobrom mieste, keďže športová streľba a jej budúcnosť hrá ústrednú úlohu. Deti sú tu ovplyvnené natoľko, že sa predpokladá, že budú úspešné neskôr ako dospelí.

György Nagy, prezident Maďarského športového streleckého zväzu, zdôraznil, že rodičia radi pustia svoje deti na tréning, kde sa môžu pripraviť vo výbornom prostredí spolu so vzormi. Južný Komárom je mesto športovej streľby, tento titul získal Komárom pred štyrmi rokmi od Zväzu športovej streľby a tento titul je tu na veľmi dôstojnom mieste.

Czunyiné dr. Judit Bertalan zdôraznila, že v histórii športovej streľby v Komárome sú ikony, ktoré sú medzi nami aj teraz.

Zsolt Horváth, vedúci Odboru športovej streľby KVSE v Komárome, predseda Športovej komisie, poďakoval za práce, ktoré prebiehajú od októbra, a za obnovu strelnice, ktorá je unikátom aj v krajine.

Počas rekonštrukcie sa interiér strelnice zväčšil o 140 metrov štvorcových. Po modernizácii už môžu organizovať celoštátne súťaže za účasti divákov. Obnovil sa strelecký portál, 25-ročná strelnica dostala LED osvetlenie, vymenili sa interiérové ​​dvere, zmodernizovalo sa kúrenie. Športoví strelci sa už môžu pripravovať na súťaže v medzinárodných podmienkach.

(Zdroj: komarom.hu)