Blog 2012. 08. 14.

Prezident KFC Tomáš Nagy abdikoval!

Prezident KFC Komárno sa rozhodol vzdať sa svojej funkcie po piatich rokoch. O svojich dôvodoch píše v nasledujúcom liste.

Milí futbaloví a športoví priatelia,

dovoľte mi aby som svojimi slovami ozrejmil moju abdikáciu na poste prezidenta futbalového klubu KFC. Verte mi moje rozhodnutie zrelo už dosť dlho, vydržal som vo funkcii necelých 5 rokov, len preto, že som niekedy až prehnaný optimista, veriaci že sa aspoň niečo na dobré obráti. Opak je však pravdou.

Vráťme sa však do roku 2007, keď som s mojimi priateľmi prevzal klub. Klub bol v rozklade, či po športovej, alebo technickej stránke. Všetko bolo potrebné budovať od nuly, a to doslovne. Mesto sa vôbec nestaralo aj o futbalový areál, zarastené hľadiská, vypálená tráva, tréningové ihriská zaburinené a porastené kríkmi. Keď sme sa pustili do upratovania,
podotýkam svojpomocne, bol som napomenutý že už tých kontajnerov bolo cez 100. Pravdaže, keď za 4 roky odtiaľ nebolo vynesené nič. Nemal som problém chytiť do rúk pílu a pomáhať robotníkom. Neraz som sadol na kosačku, keď Opi nevedel čo skôr urobiť.

Svojpomocne a dá sa povedať za vlastné peniaze, nie z dotácií, sme čiastočne rekonštruovali klubové priestory, VIP miestnosť, reportérsku kabínu. A reakcia kompetentných ? Ako ste si dovolili vymeniť okná bez nášho súhlasu ? Športové a tréningové pomôcky ? Neboli siete, lopty o dresoch ani nehovoriac a samozrejme dlhy a exekúcie.

Všetko sme zvládli, splatili, napravili sme renomé klubu aj vo futbalovom podvedomí, aj voči zväzu ako aj voči ostatným klubom, začali nás brať vážne. Mysleli sme, že po týchto čiastkových úspechoch príde zlom, bude ľahšie získať sponzorov a najmä, že po posledných voľbách bude aj s mestom lepšia komunikácia. Na vedenie mesta mám veľmi ťažké srdce,
na predchádzajúce, ak aj terajšie. Od revolúcie neinvestovali do tzv všešportového areálu nič. Všetko okrem krytej tribúny bolo odovzdané v r. 1961 !!!! Toto má byť reprezentácia okresného sídla, ako má klub pritiahnuť talentované deti z dedín, keď prípravky nemajú vlastné šatne, a žiaci sa prezliekajú v provizóriu ? Ihrisko s umelým povrchom a zavlažovanie je len rozprávka na dobrú noc. Na margo tohto všetkého, je mi proti srsti aby mestom podporované športové kluby platili nájom v priestoroch, ktoré patria mestu!!!

Na záver by som rád vyvrátil fámy o nepohode vo vedení. Samozrejme že v kolektíve
môže a aj prichádza k nezhodám, vždy sa však všetko vyriešilo v záujme klubu. Môj odchod
z funkcie jednoducho pripisujem celkovej únave, všeobecnému tlaku a potrebe oddýchnuť si. Na záver by som chcel poďakovať všetkým mojím spolubojovníkom vo futbale, sponzorom, fanúškom za spoluprácu a v neposlednom rade mojej rodine za trpezlivosť.

Futbal je fenomén, kto v ňom nejako nepôsobil, nepochopí !

Mgr. Tomáš Nagy

Vyjadrite svoj názor