Blog 2012. 04. 09.

Príhovor kaplána Ivana Ružičku k príležitosti Veľkej noci

Oslovili sme pána kaplána Ivana Ružičku, aby sa k príležitosti veľkonočných sviatkov prostredníctvom nášho portálu prihovoril našim čitateľom.

Milí priatelia,

na jednom z múrov veľkomesta sa objavil nápis: “Existuje život pred smrťou?” Bol to výkrik človeka z beztvarej masy zaľudneného veľkomesta.. „človek milión“.. bol to výkrik človeka, ktorý svojimi grafitmi hľadal povšimnutie, uznanie, zmysel svojho života…

Jestvuje život pred smrťou? Zaujímavá otázka, pretože sme skôr zvyknutí na inú, jestvuje život po smrti?

Je to však narážka na životy tých, ktorí prežívajú beznádej, život tých, ktorých dni sú naplnené utrpením, ktorí žijú v chudobe, v násilnom vzťahu, tí, ktorí sú nevyliečiteľne chorí, či drogovo závislí..

Zdá sa, že odpoveď na otázku, či jestvuje život po smrti závisí od otázky či jestvuje život pred smrťou…

Kresťania v tieto dni slávia sviatky Veľkej noci – Ježišovo zmŕtvychvstanie. Táto správa napriek všetkým pochybnostiam a nedôvere moderného človeka hovorí viac ako to, že po Ježišovi našli prázdny hrob. Hovorí o novej skúsenosti toľkých, o novej dimenzii života, ktorú v Ježišovi zakúsili. Tak sa správa o Ježišovom zmŕtvychvstaní nestala a nestáva iba informáciou, ktorá sa vzťahuje len na minulosť, táto skutočnosť mení život všetkých, mení i prítomnosť a ovára nás pre budúcnosť. Vzkriesení Kristus mení kvalitu vecí. Nemení len otázku smrti, ktorá ak by naozaj mala posledné slovo, potom by svet zmenila na čakáreň na ničotu. Život by bol ako veľká predsieň hrozného žalára, ktorý má iba vchody a žiaden východ.

Dáva nový pohľad, skúsenosť, silu zmeniť zdroj nezmyselnosti nášho života, pomáha nám vyjsť z našich hrobov, dáva nádej pre prítomnosť.

Sviatky Veľkej noci sú vsadené do obdobia, kedy sa i príroda prebúdza po dlhom spánku k novému životu, kedy zdanlivo mŕtve žije novou silou.

Nech nám i táto skutočnosť pomáha zakúsiť nádej prameniacu z Ježišovho zmŕtvychvstania! Nádej pre nás – tu a teraz!

Pokojné sviatky , dobré zdravie a pevnú nádej želá PaedDr. Ivan Ružička, kaplán Rímskokatolíckej cirkvi, trnavskej arcidiecézy

Vyjadrite svoj názor