Mesto 2020. 08. 03.

Primátor mesta Béla Keszegh sa stretol s ministerkou kultúry

V piatok 31.7. 2020 sa primátor mesta Komárno – Béla Keszegh stretol s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou. Návštevy sa zúčastnil aj Jozef Černek, riaditeľ Domu Matice slovenskej v Komárne.

Hlavnými témami stretnutia bola obnova Komárňanskej pevnosti a budúcnosť súborov Dramaťák a Slovebskí rebeli, ktoré fungujú v Dome Matice slovenskej v Komárne.

Béla Keszegh sa, v prvom rade, poďakoval za dotáciu od ministerstva kultúry vo výške 450 tisíc eur na rekonštrukciu strechy kasárne, vďaka čomu sa uskutoční posledná etapa obnovy. Ako jednu z priorít ministerstva kultúry označila Milanová obnovu a revitalizáciu architektonického dedičstva.

S Jozefom Černekom sa na stretnutí snažili nájsť riešenie na situáciu ohľadom Dramaťáka a Rebelov, nakoľko tieto súbory fungujú v Dome Matice slovenskej. Reforma Matice môže dostať tieto súbory do situácie, že stratia svoje sídlo. Béla Keszegh zdôraznil, že tieto súbory sú dôležitou súčasťou komárňanského kultúrneho života, ich aktivita je dobrým príkladom toho, ako sa môže slovenská a maďarská kultúra navzájom dopĺňať a posilňovať.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város