Mesto 2014. 07. 28.

Prístav v Komárne je už po technickej životnosti

Na Slovensku v súčasnosti fungujú tri verejné prístavy nachádzajúce sa na Dunaji. Jeden z nich je v Komárne a je zastaraný.