Mesto 2014. 07. 28.

Prístav v Komárne je už po technickej životnosti

Na Slovensku v súčasnosti fungujú tri verejné prístavy nachádzajúce sa na Dunaji. Jeden z nich je v Komárne a je zastaraný.

Podľa Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 sú prístavy v Bratislave a v Komárne z technického hľadiska v nevyhovujúcom stave alebo dokonca po technickej životnosti.

Situácia podľa dokumentu plynie aj z problematických vlastníckych vzťahov v týchto prístavoch. Analýza zároveň odhalila aj voľné prístavné kapacity, na ktorých nie je vybudovaná infraštruktúra prístavu. V stratégii tak ministerstvo dopravy medzi svoje priority zaradilo napríklad vytváranie podmienok na údržbu, obnovu, modernizáciu a rozvoj infraštruktúry verejných prístavov.

Rezort dopravy pritom odhadol, že vodná infraštruktúra by si celkovo v rokoch 2014 až 2020 na údržbu vyžadovala 21,6 milióna eur. Napríklad na rok 2014 by to malo byť 2,3 milióna eur, na budúci rok sa už jej potreby zvýšia na 2,6 milióna eur a v roku 2016 by potrebovala 2,9 milióna eur.

(tasr, foto: spap)