Mix Dél-komárom 2022. 11. 24.

Prvý advent zavíta do Komáromu už tento víkend

V meste sa aj tento rok uskutoční tradičná séria sviatočných programov na námestí Szabadság pred radnicou so zapálením sviečok, rodinnými koncertmi, kultúrnymi podujatiami a, samozrejme, Mikulášom!

Séria programov začína už túto nedeľu o 17:00 zapálením prvej adventnej sviece, ktorú tentoraz požehnávajú Sándor Mészáros a luteránski farári Máté Kiss. Adrien Szekeres bude mať po programe predškolákov miestnej hudobnej školy adventný koncert.

4. decembra po zapálení sviec o piatej sa očakáva príchod Mikuláša na námestie Szabadság, po ktorom bude nasledovať detský koncert BogárMuzsika a ľudového speváka Janovszki Csenge.

10. decembra sa v miestnom reformovanom kostole od 17:00 uskutoční adventno-vianočný koncert, na ktorom vystúpi Alföldi Quartet, Miešaný spevácky zbor Concordia a Ženský spevácky zbor Vox Femina.

Tretiu adventnú nedeľu, t.j. 11. decembra reformovaný farár Máté László zapáli plameň sviečky o 17.00 h, po ňom vystúpi so slávnostným vystúpením Reformovaný spevácky zbor, Základná škola Koppánymonostor a hudobná škola a Ľudový tanečný súbor Garabonciás. Večer ukončí vianočný swingový koncert Kamilka & Pesti Sikk.

Dňa 16. decembra, od 16.00 h sú návštevníci pozvaní do kláštora v Koppánymonostor, do Kultúrneho centra Dózsa György, pričom o 17.00 h očakávajú malých aj veľkých mestských na námestí Hősök v Szőnyi.

Vianoce v maďarskom Komárome sa konajú 18. decembra, štvrtú adventnú nedeľu. V tento deň od 15:00 odohrá na Radnici slávnostný koncert Komárňanský komorný orchester a o 17:00 katolícky kňaz Ferenc Takács prednesie vianočné požehnanie na námestí Szabadság, po vystúpení školy Szent Imre, Laci Gáspár vystúpi so svojím slávnostným programom.

Programy sú bezplatné! Organizátori všetkých vítajú!