Mix 2020. 08. 12.

Radiačný fyzik Dalibor Lojko celosvetovým víťazom v príprave ožarovacích plánov

Patria k svetovej špičke v radiačnej onkológii a majú to čierne na bielom. Vynikajúci úspech dosiahla Nemocnica AGEL Komárno na medzinárodnej porovnávacej súťaži v príprave ožarovacích plánov. Komárňanskú nemocnicu reprezentoval fyzik Dalibor Lojko a podarilo sa mu získať delené prvé miesto, keď získal maximálny počet 150 bodov. Nemocnica tak potvrdila, že má špičkovú kvalitu v celosvetovom meradle pri liečbe onkologických pacientov, a to tak z pohľadu technického vybavenia, ako aj svojich odborníkov.

Súťaže s oficiálnym názvom 2020 American Association of Medical Dosimetrists Plan Study sa zúčastnilo 325 súťažiacich z celého sveta. ,,Predmetom súťaže bolo vytvoriť čo najlepší ožarovací plán pre daného fiktívneho pacienta. Podkladom bolo jeho CT so zakreslenými rizikovými orgánmi a nádorom, ktorý chceme ožiariť,“ objasňuje fyzik Dalibor Lojko, ktorý má v tejto oblasti prax 12 rokov. Súťaž sa realizuje každý rok, vždy sa vyberie nejaká, zväčša zriedkavá diagnóza, ktorá sa potom prezentuje a diskutuje na viacerých mítingoch. Tento rok sa riešila diagnóza chordóm. Ide o zriedkavý druh rakoviny, ktorý rastie v kostiach lebky a chrbtice. Keďže sa zväčša nachádzajú v blízkosti miechy a mozgu je potrebné ich liečiť veľmi opatrne. Pri súťaži boli dané rôzne podmienky, ktoré mal návrh ožarovacieho plánu spĺňať a 22 bodovo hodnotených kritérií.

,,Podobných súťaží sa zúčastňujem už cca 5 rokov. Organizujú sa na rôznych platformách a výsledky sú väčšinou prezentované na veľkých medzinárodných mítingoch. Niektorých súťaží sa zúčastňuje aj viac ako 4000 odborníkov zo skoro 100 krajín,“ hovorí skromne skúsený fyzik. Podľa neho nie je na súťaž potrebná žiadna špeciálna príprava. ,,Treba si len pozorne preštudovať zadanie a vymyslieť čo najlepšiu techniku. Potom to už len chce len veľa trpezlivosti a času upravovať plán, aby bol čo najlepší.“ Každý „súťažiaci“ vytvára plán na klinickom plánovacom systéme, ktorý používa v nemocnici (v Komárne je to Eclipse) a vytvára plán pre klinický ožarovač, ktorý sa používa v nemocnici (v Komárne je to jeden z najmodernejších lineárnych urýchľovačov Halcyon). ,,Je veľmi zaujímavé a náučné porovnať naše výsledky s ostatnými. Napríklad kedy je lepšia technika IMRT alebo VMAT, ako obstoja fotónové plány v konkurencii s protónovými plánmi alebo „klasické“ lineárne urýchľovače v porovnaní s inými ožarovačmi ako tomoterapia, CyberKnife a gama nôž,“ objasňuje D. Lojko najväčší prínos svetovej súťaže.

„Súťaže sme sa zúčastnili ako jediné pracovisko s lineárnym urýchľovačom Halcyon a súťažiaci boli i odborníci z renomovaných veľkých centier radiačnej onkológie. Tieto pracoviská sú technologicky i personálne neporovnateľne inak vybavené. O to viac nás teší dosiahnutý úspech. Je potvrdením, že  sme schopní vytvárať veľmi kvalitné ožarovacie plány pre väčšinu diagnóz indikovaných pre rádioterapiu,“ zhodnotil úspech svojho kolegu primár oddelenia klinickej a radiačnej onkológie Nemocnice AGEL Komárno Pavel Demeter.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)