Mix 2020. 02. 04.

Rakovina sa dá poraziť, dôležitá je prevencia

Štvrtý február je Svetovým dňom proti rakovine. Tento rok si ho pripomíname už 20-ty krát. Hoci výskyt rakoviny každým rokov rastie, potešujúcou správou je, že aj na Slovensku máme vysokokvalifikovaných odborníkov a moderné technické vybavenie, ktoré pomáha v boji s touto diagnózou zvíťaziť. 

Medzi najčastejšie nádorové ochorenia u mužov patrí rakovina pľúc, prostaty a konečníka, U žien je to rakovina prsníka. Najdôležitejšia v boji s rakovinou však je prevencia. ,,Sú to  pravidelné kontroly u svojho obvodného lekára, u žien je to pravidelné gynekologické vyšetrenie vrátane mamografu a USG prsníkov, u mužov urologické vyšetrenie“, hovorí  MUDr.  Lyudmyla Rudenko, primárka Oddelenia klinickej onkológie Nemocnice Levice, člena skupiny AGEL.  

Z pohľadu výskytu onkologických ochorení v levickej nemocnici v roku 2019 zaznamenali nárast počtu diagnostikovaných onkologických ochorení, ako aj zväčšenie množstva mestastatických neoperovateľných nádorov. Na diagnostiku onkologických ochorení sa využívajú laboratórne a zobrazovacie metódy – röntgen, ultrasonograf, mamograf, počítačová tomografia, magnetická rezonancia, pozitrónová emisná tomografia, scintigrafia. ,,Na našom pracovisku sa najčastejšie stretávame s karcinómom prsníkov u žien a karcinómom hrubého čreva a prostaty u mužov“, odpovedá MUDr. Rudenko na otázku, aké sú najrozšírenejšie onkologické ochorenia, s ktorými sa v Leviciach stretávajú. V sledovaní  a liečbe je v Nemocnici Levice najmladší  pacient vo veku 19 rokov, najstarší má blízko k 90-ke.

Pacienti, ktorí po diagnostikovaní nádorového ochorenia musia absolvovať ožarovanie, nemusia za najmodernejšou technikou chodiť do zahraničia. Na Slovensku máme k dispozícii najmodernejší lineárny urýchľovač s CT simulátorom. Nachádza sa v Nemocnici Komárno a za 14 mesiacov jeho prevádzky odliečili 1130 pacientov. Komárno sa tak stalo významným centrom na onkologickej mape Slovenska. Prístroj si drží niekoľko naj:

  1. Ide o prvý prístroj svojho druhu v Čechách a na Slovensku.
  2. Jeho zaobstaraním sa preskočili akoby štyri vývojové generácie lineárnych urýchľovačov.
  3. Vďaka efektivite prístroja takmer neexistujú čakacie doby na ožarovanie.
  4. Lieči prakticky takmer všetky onkologické diagnózy.
  5. Praktická aplikácia a rozloženie dávky sú veľmi presné, s vysokou presnosťou  žiarenia, pri súčasnom maximálnom možnom šetrení okolitých zdravých tkanív.

Stále prevratná novinka, ktorá má výrobné číslo 66 a patrí medzi prvé na svete, je 4-krát rýchlejšia ako klasické lineárne urýchľovače. ,,Hlavným prínosom tohto prístroja je rýchlosť a presnosť ožarovania. Pacient dostáva menej radiačnej dávky, cielene sú ožarované len nevyhnutné miesta, bez zásahu okolitých zdravých tkanív. Keďže ročne pribudne na Slovensku takmer 23 000 nových pacientov s onkologickým ochorením, náš prístroj dáva pacientom šancu v boji so zákernou diagnózou“, vysvetľuje primár oddelenia klinickej a radiačnej onkológie Nemocnice Komárno MUDr. Pavel Demeter.  

Vďaka skvelej spolupráci, výbornému manažovaniu, efektivite práce a predovšetkým vďaka dynamickému tímu malej skupiny aktuálne dvanástich ľudí sa podarilo dosiahnuť na pomery Slovenska nevídaný stav. ,,Nemáme prakticky žiadne čakacie lehoty, zahájenie liečby zvyčajne plánujeme do 14 dní od prvej návštevy pacienta. Prístroj dokáže liečiť takmer všetky onkologické diagnózy. Od prvej chvíle, keď si pacient u nás ľahne pod stroj až po jeho odchod z ožarovne, je to zhruba 7 minút“. Aby bol urýchľovač maximálne efektívne využitý, vyžaduje si to perfektný časový manažment pacienta. „Voľba liečebného postupu u každého pacienta je vždy závislá na tímovom rozhodnutí, pacienti sú následne liečení najnovšími postupmi radiačnej a klinickej onkológie. Našou snahou je každému pacientovi „ušiť liečbu na mieru“, objasňuje primár P. Demeter. Dnes liečia priemerne 90 pacientov za deň.

A aké diagnózy sú najčastejšie liečené v onkocentre Komárno?

,,Na prvom mieste je to rakovina prsníka, ďalej nasleduje rakovina konečníka, pľúc, prostaty a poradie v prvej päťke liečených diagnóz uzatvára rakovina orgánov ORL. Každý deň začíname s liečením cca 4 – 6 nových pacientov, mesačne je to asi 75 až 90 nových pacientov. Vek našich pacientov je od 25 do 90 rokov. U každého je mimoriadne dôležitý individuálny prístup, liečebná stratégia a zvolená taktika liečby. Čo je však absolútne na prvom mieste, je prevencia, resp. včasné stanovenie diagnózy. Poznáme štyri štádia rakoviny, s každým klesá úspešnosť vyliečenia o 20 až 40%,“vysvetluje primár P. Demeter.

Aj vďaka včasnej diagnostike, novým poznatkom a tomuto prístroju sa dnes výrazne zmenila kvalita života pacientov. ,, Aj keď má pacient napríklad pokročilé štádium ochorenia, dokáže byť sebestačný, nemá bolesti, vie sa sám najesť, sám vykonávať osobné potreby,  predovšetkým môže byť v domácom prostredí so svojimi blízkymi,“ dodáva P. Demeter. Spoločnosť AGEL získala za projekt Komplexného onkologického centra v Nemocnici Komárno v celoslovenskej ankete TOP inovácie v zdravotníctve 2018 ocenenie.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK, martina.pavlikova@agel.sk, +421 911 169 377)