Mesto 2018. 07. 09.

Realizácia investícií za štvrť milióna eur

Zastupiteľstvo rozhodlo o finančnom balíčku vo výške 249 tisíc eur určenom na rozvoj, ktorého cieľom je v prvom rade zlepšenie životných podmienok v meste. Realizácia sa v najbližších mesiacoch dotkne viacerých oblastí.

„Najväčšia časť  – 182 tisíc eur – je z investičného základu, avšak poslanci odsúhlasili aj 59 tisíc eur zo svojich rezerv“ – uviedol viceprimátor Béla Keszegh.

Investovať sa bude do detských ihrísk, parkovísk, stojok pre veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad, jesennú výsadbu stromov, ale vznikne aj fitness park a priestor na rekonštrukciu fontány na Kossuthovom námestí.
Súčasť investičného balíčka (EUR).
Revitalizácia fitness parku pred tremálnym kúpaliskom –  30 000
Vybudovanie parkovísk na Komenského a Vodnej ulici –  13 000
Detské ihriská na Ulici Selyeho a Klapkovom sídlisku –  20 000
Vybudovanie parkovísk na Klinčekovej ulici –  30 000
Spojovací projekt Elektrárenskej cesty a Hlbokej ulice –   10 000
Oprava stojky na kontajnery na Špitálskej uici –  10 000
Oprava chodníka medzi ulicami E. B. Lukáča a Slobody –  20 000
Výstavba detského ihriska na Dvorskej ulici –  10 000
Výstavba detského ihriska na Ulici E. B. Lukáča –  10 000
Budovanie vpustov pre dažďovú vodu na Lesnej ulici  – 12 000
Vybudovanie časti chodníka v Novej Stráži  – 10 000
Doplnenie sumy na zateplenie budovy MŠ v Novej Stráži –  7 000
Oprava mestských detských ihrísk –  20 000
Oprava fontány na Kossuthovom námestí –  8 000
Oprava chodníka na Petőfiho ulici –  10 000
Výsadba stromov  – 7 000
Oprava asfaltového povrchu priestranstva vedľa ihriska Žihadielko – 12 000
Vymedzenie parkovísk na Seressovej ulici –  2 000
Osvetlenie telocvične ZŠ na Pohraničnej ulici  –  8 000