Mesto 2010. 09. 13.

Referendum bude 18. septembra

V sobotu 18. septembra sa na území Slovenska uskutoční referendum, ktoré iniciovala strana Sloboda a solidarita. Občania budú odpovedať na šesť otázok. Ich stručný obsah je takýto:

– zrušiť koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu
– obmedziť poslaneckú imunitu iba na výroky v parlamente a priestupky poslancov riešiť podľa zákona
– znížiť počet poslancov Národnej rady SR z terajších 150 na 100
– povoliť nákup motorových voziel za maximálne 40 tisíc eur pre orgány verejnej moci, napríklad ministerstvá a štátne úrady
– možnosť voliť poslancov Národnej rady SR a europoslancov aj prostredníctvom internetu
vyňať osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona, teda jednoduchšie povedané, aby napríklad ministri či vedúci štátnych úradov nemali možnosť donekonečna reagovať na kritiku v médiách a museli byť struční vo svojich vyjadreniach. Podľa terajšieho tlačového zákona médiá musia uverejniť túto reakciu štátnych činiteľov na informácie v médiách v plnom rozsahu, čo v praxi znamená, že napríklad noviny musia na tieto vyjadrenia politikov vyčleniť veľmi veľa miesta.
V referende sa vyjadríme k týmto otázkam tak, že vyznačíme odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“.

Pre referendum platie tie isté podmienky ako pre voľby, teda referenda sa môže zúčastniť občan, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov a máj trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Miestnosti pre referendum budú otvorené od 7. do 22. hodiny v rovnakých priestoroch ako počas volieb

Vyjadrite svoj názor