Regionálne osvetové stredisko v Komárne prispieva k upevňovaniu medzinárodných vzťahov

Významným krokom Regionálneho osvetového strediska v Komárne k upevňovaniu medzinárodných vzťahov v osvetovej činnosti bolo počas augusta prvé stretnutie s pracovníkmi Komárňansko-ostrihomského župného riaditeľstva Národného osvetového inštitútu so sídlom v Tatabányi, kde predstavitelia zanalyzovali možnosti spolupráce jednotlivých strán a prekonzultovali ďalšie postupy pre úspešné realizovanie budúcich spoločných projektov. K prehlbovaniu družobných vzťahov došlo k stretnutiu v Maďarskej republike, v oblasti … Čítať ďalej Regionálne osvetové stredisko v Komárne prispieva k upevňovaniu medzinárodných vzťahov