Mesto 2014. 11. 10.

Rekonštrukcia ubytovne na hradnej ulici

Mesto Komárno prevádzkuje Útulok pre bezdomovcov v Komárne na Hradnej ul. 22 pre spoločensky neprispôsobivých občanov, pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc. Útulok je registrovaný na VÚC Nitra s kapacitou 28 ľudí, poskytuje sa tu krátkodobé ubytovanie s celodenným pobytom.

Od marca 2012 vstúpila do platnosti zmena zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, na základe ktorej štát nenávratnou dotáciou prispieva na bežné výdavky mestského útulku pre bezdomovcov.
Mesto Komárno uskutočnilo prieskum trhu a formou elektronickej aukcie na predmet zákazky s názvom „Rozpis prác na ubytovacích unimo bunkách v Útulku pre bezdomovcov“, ktorá sa konala dňa 01.10.2014 určila víťaza s najnižšou ponúknutou cenou na danú zákazku, ktorou sa stala firma: Comorra servis, Komárno.
V rámci realizácie obnovy objektu boli vykonané opravy na pätnástich ubytovacích unimo bunkách. Opravy v jednotlivých bunkách boli prevedené podľa potreby a v rozsahu, ktorý bol vymedzený v rozpise prác. V každej bunke bol obnovený kuchynský kútik, drevené okná vrátane mreží, boli zrenovované a opatrené syntetickým náterom, steny buniek boli tiež natreté syntetickou farbou. V štrnástich bunkách došlo k výmene PVC podlahovej krytiny, z toho v šiestich bunkách bolo potrebné opraviť a vymeniť aj nosnú časť podlahy. V piatich bunkách bolo potrebné existujúci strop prekryť OSB doskami.
Ďakujeme dodávateľovi stavebných prác za promptné vykonanie rekonštrukčných prác.

Dodávateľ stavebných prác: Comorra servis Komárno
Športová 1, 945 01 Komárno

Uvedená obnova bola realizovaná v celkovej hodnote : 11 177,00 €

(komarno.sk)