Mesto 2021. 04. 30.

Retro fotoalbum: Nech žije 1. máj!

Prvomájové oslavy boli v období socializmu v Česko-Slovensku po vzore Sovietskeho zväzu spojené s prvomájovými sprievodmi. V Komárne to nebolo inak a o svoje fotografie z ulíc mesta sa podelil aj László Pinke v albume Komárňanský fotoalbum.