Kultúra 2012. 07. 09.

Rok 2012 – Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

Podpora seniorov a zlepšenie kvality ich života je aj cieľom Fondu GSK, ktorý každoročne udeľuje finančné granty projektom neziskových organizácií z celého Slovenska. Do Jesennej výzvy na predkladanie žiadostí o finančné granty sa prihlásilo 52 organizácií a združení z celého Slovenska. Priniesli mnoho zaujímavých nápadov ako pomôcť seniorom zlepšiť ich život, podporiť ich integráciu do spoločenského života. Medzi úspešnými projektmi bol aj projekt ZŠ Ul. pohraničná v Komárne pod názvom: „Spolu proti sociálnemu vylúčeniu a ageizmu“, ktorého autorkou bola Mgr. Lucia Spálová, PhD.

Projekt sa realizoval v dvoch častiach: prvou bol 20 hodinový počítačový kurz „Seniori na sociálnych sieťach“, ktorého sa zúčastnilo 15 seniorov. Lektorkou kurzu bola skúsená odborníčka na informačné technológie Mgr. Katarína Pallyová. Druhú časť projektu tvorili trojdňové „Tvorivé dielne“ v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne a Zariadením pre seniorov na Špitálskej ul. v Komárne, odkiaľ k nám zavítalo 10 senioriek. Tvorivé dopoludnia boli zamerané na prácu s textilom, batikovanie a maľovanie 3D farbami. Tvorivé dielne viedla dvojica výtvarných lektoriek: Katarína Bugáňová a Jana Mačicová. Výsledkom spolupráce našich žiakov a senioriek boli maľované tričká a veľkorozmerné textilné obrazy zošité technikou patchworku, ktoré budú zdobiť priestory našej školy a Zariadenia pre seniorov.

Aktivity so seniormi mali veľký ohlas u všetkých zúčastnených a prispeli k zlepšeniu medzigeneračnej komunikácie.

Ďakujeme za finančnú podporu Fondu GSK a všetkým, ktorí sa do projektu zapojili.

Organizačný tím a lektorky projektu.

Vyjadrite svoj názor