Mix 2020. 06. 19.

Rovnováhu si uvedomujeme, až keď ju strácame: Čo tieto problémy zapríčiňuje a aké sú možnosti liečby?

Udržiavanie rovnováhy je komplexný dej, ktorý si zväčša neuvedomujeme. Vyžaduje si dokonalú súhru viacerých orgánových systémov, a to najmä zraku, rovnovážneho tzv. vestibulárneho aparátu, propriocepcie, čiže dotykových receptorov vo svaloch a kĺboch,  spracovanie v centrálnej nervovej sústave s následným zabezpečením adekvátnej odpovede tela na zmenu polohy. Čo sa ale deje vtedy, keď rovnováhu strácame? Centrum pre poruchy rovnováhy v Nemocnici Komárno, ktorá je členom skupiny AGEL, je špecializované pracovisko novovytvorenej otorinolaryngologickej a otoneurologickej ambulancie, ktoré sa týmito mimoriadne nepríjemnými problémami zaoberá a poskytuje diagnostiku a liečbu závratových stavov a iných porúch rovnováhy. 

Rovnováha je taký stav systému, kedy je pôsobenie síl všetkými smermi vzájomne vyrovnané. Rovnováha vo fyziologickom slova zmysle vyjadruje schopnosť udržiavať vzpriamenú polohu tela.  Na základe vnímania vertikály a horizontály si mozog vytvára vnútornú reprezentáciu priestoru, koncepciu stability a priestorovej orientácie. Závrat, teda vertigo a  porucha stability patria po bolesti hlavy medzi najčastejšie sťažnosti v ambulanciách obvodných lekárov. ,,Vzhľadom na široký a rôzne chápaný význam slova závrat nie sú čísla v celosvetových štatistikách jednotné. Podľa poslednej štúdie  americkej  spoločnosti pre nepočujúcich prekonalo  39 % opýtaných vo veku 40 rokov aspoň 1 závrat. V skupine nad 65 rokov reportuje  takúto skúsenosť  viac ako 80 % opýtaných,“ vysvetľuje v úvode MUDr. Iveta Csekesová, primárka Centra pre poruchy rovnováhy v komárňanskej nemocnici.

Závrat je definovaný ako ilúzia pohybu osoby alebo priestoru v prípade, že tento pohyb nenastal. Ide o mimoriadne nepríjemné pocity, čo potvrdzujú aj slová pacienta Zsolta Mányu: ,,Každá zmena polohy tela mala za následok závrate a keď som sa predklonil, opäť sa mi zatočila hlava a padol som dopredu. Ak som sa uklonil do boku, takisto to viedlo k závrati a k následnému pádu. Postupom času sa to zhoršilo a aj rýchlejšie otočenie hlavy, alebo ak som sa pozrel do strany alebo dole bez otočenia hlavy, viedlo tiež k závrati a strate rovnováhy,“ hovorí. Keďže si uvedomoval, že tento zdravotný problém musí riešiť, jeho kroky viedli do Nemocnice Komárno na Interné oddelenie a do Centra pre poruchy rovnováhy.

Podľa slov primárky ľahkému a krátkotrvajúcemu závratu mnohí postihnutí nepripisujú väčší význam.  ,,Avšak silný závrat býva pre pacienta veľmi nepríjemným zážitkom, postihnutý  doslova stráca pôdu pod nohami, hýbe sa mu svet, stráca orientáciu, nevie, kde je hore a kde dole, vracia a je odkázaný na pomoc druhej osoby. Závraty môžu prichádzať spontánne alebo môžu byť provokované  činnosťou. Môžu trvať niekoľko sekúnd, ale aj týždňov. Môžu byť sprevádzané bolesťou hlavy, poruchou sluchu, ale aj vážnymi neurologickými príznakmi, ako je porucha reči, dvojité videnie či ochrnutie polovice tela.

V prípade vyhľadania lekárskej pomoci ošetrujúci lekár pacienta vyšetrí a odporučí jeho liečbu, pacienta v závažnom stave hospitalizujeme,“ hovorí špecialistka na poruchy rovnováhy MUDr. Csekesová.

Tak to bolo aj v prípade Zsolta Mányu, ktorý okamžite vyhľadal pomoc. ,,Nakoľko nebolo celkom jasné, či to bude vertigo alebo aj iný zdravotný problém, bol som hospitalizovaný v Nemocnici Komárno na internom oddelení. Vyšetrovala ma primárka MUDr. Eva Hanáčková, ktorá po zistení základnej anamnézy a mojom stave predpokladala vertigo a začala so mnou robiť manévre, ktoré spočívali v prudkej zmene polohy tela. Prikázala mi, aby som sa chytil jej rúk a v sede ma vychýlila najprv doprava, potom doľava do ležiacej polohy, pričom sledovala po zmene polohy tela moje oči. Samozrejme, prišlo mi zle. Pani primárka mi vysvetlila, že ide o vertigo, následne som išiel na odborné vyšetrenie aj do Centra pre poruchy rovnováhy k MUDr. Csekesovej. Nakoľko nechcela nič nechať na náhodu, absolvoval som  CT hlavy a krku, aby sa presvedčila, že netrpím nízkou priechodnosťou ciev krku a hlavy. Následne sa začala medikamentózna liečba formou infúzií a tabletiek a na druhý deň ma previezli na odborné vyšetrenie do centra rovnováhy. Tam so mnou opakovali manévre, potom mi dali tmavé okuliare a vykonali prístrojové vyšetrenia a merania. Tesne po manévroch mi bolo zle, ale po troch dňoch bol môj stav výrazne lepší,“ opisuje priebeh vyšetrení Zsolt Mánya. ,,Otoneurologické vyšetrenie je vysokošpecializované vyšetrenie, pri ktorom sa za účelom stanovenia miesta postihnutia a nastavenia adekvátnej liečby  testuje funkcia jednotlivých častí rovnovážneho systému. Vykonáva sa pomocou viacerých prístrojov, napríklad videonystagmografia, kalorimetria, head impulse test, VEMP a trvá približne 2 hodiny,“ vysvetľuje primárka MUDr. Csekesová.

Medzi najčastejšie príčiny typických vestibulárnych závratov patrí tzv. benígne polohové paroxyzmálne vertigo. Pacienti sa sťažujú na krátke, zmenou polohy provokované závraty a príčinou je neadekvátne uvoľnenie  a  pohyb  kryštálikov vo vnútornom uchu. Z ďalších príčin je to Menierova choroba, vestibulárna neuronitída a vestibulárna migréna. Pozitívnou správou je, že sa tieto diagnózy dajú liečiť.  ,,Bol som hospitalizovaný na internom oddelení nemocnice. Zdravotníci okrem medicínskych kvalít disponujú aj veľkou dávkou ľudskosti a miloty. Pani primárka dbá aj na duševnú pohodu, a tak organizuje aj pohybové aktivity, dopoludňajšie cvičenie pre hospitalizovaných pacientov, ktoré sama vedie. Je to veľmi príjemné a bezprostredné osvieženie, kde máte možnosť spolu cvičiť s najväčšou autoritou oddelenia. Liečba spočívala najmä v podávaní tabliet a v infúznej liečbe. Po prepustení do domáceho liečenia som ešte asi 2 týždne užíval tabletky. MUDr. Csekesová ma upozornila, že môže nastať určitá recidíva, ktorá nastala aj u mňa, ale ďalšími manévrami sa to našťastie napravilo. Dostal som aj návod na cvičenie, ktoré by malo slúžiť preventívne, aby sa vertigo u mňa už neopakovalo. Cítiť sa lepšie je veľmi subjektívne, ale ja sa tak cítim,“ hovorí Zsolt Mánya, ktorý už netrpí točením hlavy a jeho každodenný život už nie je plný závratí.

,,V liečbe závratov  využívame niekoľko  terapeutických modalít, napríklad diétne opatrenia zahŕňajú zákaz fajčenia, reštrikciu príjmu soli a kofeínu, spúšťačmi závratov môžu byť však aj uvoľňovače histamínu ako čokoláda, červené víno, niektoré syry či orechy. Ďalej sú to režimové opatrenia, ako pravidelný spánok a  dostatok aeróbneho pohybu, tie pomáhajú znižovať stres, ktorý sa často podieľa na zhoršenom stave pacienta. V medikamentóznej liečbe používame  rôzne skupiny liečiv. Adekvátna liečba sa predpisuje po vyšetrení a stanovení diagnózy individuálne, mnohokrát sa  užíva dlhodobo,“ vysvetľuje primárka z Centra pre poruchy rovnováhy MUDr. Iveta Csekesová, ktorá na záver odkazuje všetkým, ktorí pociťujú takéto zdravotné problémy: ,,Vertigo je len príznak a závraty vieme liečiť.“

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)