Región 2013. 11. 07.

Rozhovor s R. Belovičom, kandidátom na predsedu nitrianskeho VÚC

K rozvoju ekonomiky Nitrianskeho samosprávneho kraja by malo prispieť vydávanie paralelnej meny k euru – nitrianskeho dukáta. Zaviesť ho plánuje v prípade svojho zvolenia za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja 42-ročný Regan Belovič. Plastický chirurg zo Šale je kandidátom strany 7 Statočných – Regionálna strana Slovenska. 

Ktorými prioritami svojho volebného programu chcete osloviť voličov?
Prioritou je zvýšenie zamestnanosti a zlepšenie podnikateľského prostredia. To chcem dosiahnuť aj tým, že Nitriansky samosprávny kraj začne vydávať v prípade môjho zvolenia za predsedu kraja paralelnú menu k euru – nitriansky dukát.

V akej finančnej kondícii sa podľa vášho názoru nachádza v súčasnosti Nitriansky samosprávny kraj?
Kraj stagnuje. Na stagnácii nie je nič pozitívne. Zlepšiť treba všetko a to dokážu len noví ľudia, nie staré štruktúry, ktoré si urobili z úradov živnosť.

Aký máte názor na realizáciu cezhraničných projektov a využívanie eurofondov?
Eurofondy sú prostriedkom na obohacovanie sa niektorých ľudí. V prípade môjho zvolenia zavediem ich dôslednú kontrolu. Musia byť využívané zmysluplne v prospech občanov a nie politikov.

Pracujete v oblasti zdravotníctva. Ako vnímate stav rezortu v Nitrianskom samosprávnom kraji?
Len zdravý národ dokáže vytvárať hodnoty. Myslím si, že stav zdravotníctva je žalostný a mal by sa zlepšiť. V Šali by mala byť nemocnica.

Aké by boli vaše prvé kroky v prípade zvolenia do funkcie predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja?
Nová metla dobre metie. Nie som nikomu zaviazaný a preto budem postupovať rázne v záujme občanov. Ako som už zdôraznil, zavediem nitriansky dukát, ktorý by mal výrazne pomôcť rozvoju ekonomiky v kraji. Stagnácia musí skončiť.

TEXT: TASR

Vyjadrite svoj názor