Mesto 2023. 10. 17.

Rozmarínka sa postarala o pamätný Deň zdravia v centre mesta!

Dňa 13. 10. 2023 sa žiaci Rozmarínky presunuli na Klapkovo námestie v Komárne, aby si rozšírili a prezentovali svoje environmentálne povedomie a zdravý životný štýl.Sme veľmi radi, že po dlhej dobe, kedy hromadné podujatia neprichádzali do úvahy, sme mali možnosť túto akciu obnoviť a presunúť sa do širšieho priestoru mesta. Minulý rok sa šírilo povedomie zdravého životného štýlu v priestoroch našej školy,“ prezrádza Jana Krajanová.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je zdravie definované ako ,,stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody“. Stav organizmu sa časom mení, neustále je ovplyvňovaný vonkajším i vnútorným prostredím. Zdravý životný štýl je teda témou, o ktorej sa veľa hovorí, avšak jednotlivé návody, ako dodržiavať zdravý životný štýl, sa rôznia. Jedno však majú spoločné – všetky návody sa snažia nájsť recept, ako byť zdravý a cítiť sa fit. Životný štýl je faktor, ktorý najviac ovplyvňuje naše zdravie. Medzi hlavné zásady zdravého životného štýlu nepochybne patria: pestrá a vyvážená strava, vhodný výber cvičenia či vyvarovanie sa škodlivým látkam. Našim žiakom a širšej verejnosti sú tieto zásady každoročne pripomínané aj prostredníctvom tohto výnimočného dňa.

„Už od skorého rána sme začali deň prechádzkou pre zdravie a presunuli sme sa do centra mesta. Po prechádzke sme vyhladli, a tak sme sa pustili do priprav zdravých nátierok, ktoré mali nielen chutiť, ale aj zaujímavo vyzerať. Každý triedny kolektív si po spoločnej dohode pripravil v domácom prostredí chutné nátierky, aby so svojimi výtvormi mohol neskôr súťažiť. Po slávnostnom otvorení sme si dodali optimizmu prostredníctvom spevu, ktorý lieči a zumby, ktorá príjemne naladí a rozhýbe lenivé svaly. Fyzickej aktivity nikdy nie je dosť! Videli sme vystúpenie Capoeiry, zasúťažili sme si v netradičných disciplínach v rámci sedliackej olympiády,“ približuje atmosféru Krajanová.

Súbežne s centrálnym programom boli pripravené viaceré stanovištia.

SOŠOaS Budovateľská v Komárne si pripravila okrem iného ukážky kuchárskeho umenia.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne nikdy nepovedalo nie a my sme opäť s údivom sledovali šikovné ruky klientov, od ktorých sa máme čo učiť.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne veľmi promptne zabezpečil meranie tlaku a jeho vyhodnocovanie.

Rôznorodosť stanovíšť len dokazoval fakt, čo všetko súvisí so zdravým životným štýlom. Niektoré stoly sa priam prehýbali – ochutnávalo sa ovocie, zelenina, čaje, ovocné šťavy či zdravý med. Zastavili sa aj pri stanovištiach, ktoré poukazovali na vplyv potravín na naše telo, dozvedeli sme sa niečo o potravinových intoleranciách, spoznávali sme prospešné účinky niektorých byliniek, zahrali sme si basketbal, pripomenuli sme si dôležitosť preventívno-osvetových aktivít či využívali prírodný materiál – kamienky na tvorbu malých výtvorov.

 „Tak, ako sme predpokladali, každé jedno stanovište prinieslo do povedomia zúčastnených radosť z výborne vykonanej práce, povedomie o zdravom životnom štýle a v neposlednom rade kolektívnu spolupatričnosť. Aj tento rok bol Jesenný deň zdravia interaktívnou formou vyučovania mimo školských lavíc, ktorým je Rozmarínka už povestná. Nosné myšlienky podujatia mali upriamiť pozornosť zúčastnených na dôležité fakty ohľadom zdravého životného štýlu. Žiaci boli súčasťou intenzívneho vyučovacieho procesu, z ktorého bolo zrejmé, že zdravie možno nie je všetko…riešime počas dňa mnoho ďalších dôležitých vecí….ale bez zdravia je všetko ničím,“ uzatvára Jana Krajanová.

Projekt finančne podporili: MESTO KOMÁRNO.

Ďalej by sme sa chceli touto cestou srdečne poďakovať partnerom projektu:

 • KOMVAK vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
 • MaboneX
 •  SOŠOaS Budovateľská 32, Komárno
 •  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne
 • Včelárka Viktória Zachar Lovászová
 • Pán Zachar
 • pani Ježová  v rámci podpory ochrany detí pred násilím
 • pani Manczalová
 • pani Lilla Púchovská 
 • pán Róbert Spányik
 • pán Štefan Horňák
 • Latino
 • RÚVZ v Komárne
 • BC Komárno
 • Rodičia a rodinní príslušníci žiakov ZŠ Rozmarínová a ďalší priatelia školy

Mgr. Jana Krajanová, ZŠ Rozmarínová v Komárne

Foto: Štefan Horňák