Kultúra 2018. 04. 05.

Rozprávkové predpoludnie na pamiatku Andersena

3. rozprávkové predpoludnie v Univerzitnej knižnici pri UJS v Komárne  pre deti predškolského veku. 

2. apríl, deň narodenia veľkého dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena sa od roku 1967 oslavuje ako Medzinárodný deň detských kníh. Z tejto príležitosti sa na Slovensku od roku 2000 usporadúvajú pre deti večerné čítania s názvom Večer s Andersenom. Cieľom programu je prilákať deti do knižníc, do ríše kníh,  aby si knihy obľúbili a čítali  čo najviac.

16.marca tohto roku bolo tretíkrát usporiadané aj  v Univerzitnej knižnici  pri UJS v Komárne  rozprávkové predpoludnie pre deti k  tejto príležitosti. Organizátorom podujatia bola Univerzitná knižnica a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky.

Program realizovali   poslucháčky druhého  ročníka denného štúdia  študijného programu predškolskej a elementárnej pedagogiky pod vedením pedagóga katedry Diany Borbélyovej.  Rozprávkového predpoludnia sa zúčastnili deti  materskej školy Mariánum z Komárna, ktoré po príchode  sa oboznámili s knižnicou. Ústrednou témou predpoludnia bola rozprávka „Soľ nad zlato“, po ktorej nasledovali dramatické a pohybové hry ako aj dramatizácia rozprávky. Program bol zostavený interaktívne, v ktorom sa  deti stali aktívnymi účastníkmi. Potom nasledovalo bábkové divadlo v podaní študentov Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky. Po skončení aktivity nasledovalo malé pohostenie, deti dostali  diplomy a malé darčeky. Program bol veľmi úspešný, nakoľko zaviedol deti do ríše kníh a rozprávok pomocou zážitkového učenia a pomocou zaujímavej maďarskej metódy „Rozprávka  inak“.

(Diana Borbély)