Kultúra 2018. 04. 05.

Rozprávkové predpoludnie na pamiatku Andersena

3. rozprávkové predpoludnie v Univerzitnej knižnici pri UJS v Komárne  pre deti predškolského veku.