Mesto 2012. 11. 14.

S technickým vzdelávaním treba začať už v základnej škole

Technická olympiáda pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií je tvorivá súťaž, ktorej poslaním je podporovať a rozvíjať u žiakov záujem o techniku, viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, vyhľadávať žiakov talentovaných v technike a podporovať ich odborný rast a rozvoj, orientovať žiakov na štúdium technických učebných a študijných odborov.

[justified_image_grid preset=5 row_height=75]

V tomto školskom roku sa koná už tretí ročník tejto súťaže. Obvodné kolo pre školy okresu Komárno sa konalo 9. novembra 2012 a jeho organizátorom bola Stredná odborná škola -Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno.

Technická olympiáda má dve kategórie:
• kategória A je pre dvojice žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy a tercie a kvarty osemročných gymnázií,
• kategória B je pre jednotlivých žiakov 5. až 7. ročníka základnej školy a prímy a sekundy osemročných gymnázií.

V oboch kategóriách mali súťažiaci najprv odpovedať na otázky vedomostného testu. Potom mali vyriešiť praktickú úlohu, pri ktorej bolo treba využiť vedomosti z matematiky, geometrie a technického kreslenia. Na vypracovanie praktickej úlohy dostali súťažiaci dva listy farebného papiera a lepiacu pásku. Od súťažiacich sa očakávala priestorová predstavivosť a manuálna zručnosť. Mladší žiaci mali vyhotoviť teleso zložené z ihlanu a kvádra. Starší žiaci mali vyhotoviť osem štvrťvalcov, ktoré mali pospájať lepiacou páskou podľa predlohy. Výsledkom ich práce bolo teleso, z ktorého sa dali vytvoriť štyri odlišné objekty.

Výsledky súťaže:

Kategória A:
1. miesto: Bencze Ivanics, Kristián Golasz, ZŠ s VJM, Ulica práce, Komárno
2. miesto: Máté Elek, Daniel Kertész, ZŠ a MŠ s VJM, Športová ul., Hurbanovo
3. miesto: Gergely Szabó, Máté Tóth, ZŠ s VJM, Školská ul., Kolárovo

Kategória B:
1. miesto: Tibor Nagy, ZŠ s VJM, Ulica práce, Komárno
2. miesto: Dávid József Vass, ZŠ s MŠ s VJM, Okoličná na Ostrove
3. miesto: Samuel Sýkora, ZŠ Pohraničná ul., Komárno

Víťazi obvodných kôl postúpili do krajských kôl technickej olympiády, ktoré sa uskutočnia 15. februára 2013.

TEXT: Ing. Augustín Ondrejkovič

Vyjadrite svoj názor