Mesto 2022. 02. 23.

Siedme sídlisko v Komárne sa dočká revitalizácie za 405-tisíc eur

Vďaka úspešnému projektu mesta sa VII. sídlisko dočká revitalizácie v hodnote za 405-tisíc eur (z toho dotácia 385-tisíc eur).

Vďaka tejto dotácii bude obnovené detské ihrisko a chodník na Ul. Seressa, a staré, opotrebované časti budú odstránené. Ďalej bude zrekonštruované multifunkčné ihrisko na Svätojánskej ulici. Novú podobu na niektorých miestach dostanú aj stanovištia kontajnerov na odpad a budú vytvorené aj nové zelené parkovacie miesta na zničených plochách. Na Meštianskej ulici pribudne menšie ihrisko s lavičkami. Výrazne sa rozšíri zeleň na sídlisku, okrem terénnej úpravy bude vysadených 35 stromov a 158 metrov živého plota.

„S ďalším projektom, ktorý je vypracovaný na obnovu inej obytnej zóny, sa už finišuje a sme tesne pred podaním žiadosti,“ informuje na svojom facebookovom profile primátor mesta Komárno Béla Keszegh.

Zdroj: Béla Keszegh