Mesto 2011. 10. 21.

Školáci by sa mali rozhodnúť, ako ďalej

Priemyslovka, aj Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka otvárajú svoje dvere.

Budúci stredoškoláci by sa už mali začať rozhodovať, na akej strednej škole budú pokračovať v štúdiu. Priemyslovka otvorila svoje dvere už vo štvrtok, no záujemcov očakáva aj v sobotu 22. októbra. Záujemcov očakávajú v čase od 8:30 do 13:00.

“Našim návštevníkom poskytujeme informácie o jednotlivých študijných odboroch, o prijímacom konaní na školský rok 2012 – 2013 a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v našom výučbovom programe v minulých rokoch.Návštevníci pod vedením našich pedagógov môžu absolvovať „okružnú cestu“ po škole a majú možnosť nahliadnuť do tried, odborných učební, laboratórií a dielní. V aule školy sme pripravili zaujímavú výstavu prác našich žiakov,” píše sa v oficiálnom stanovisku školy.

Svoje brány otvorí aj Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka. Udeje sa tak 26. a 27. októbra. V čase od 8. do 16. hodiny si môžete prezrieť priestory školy, zamestnanci vám priblížia podmienky vzdelávania v 4-ročnom i 8-ročnom štúdiu a oboznámia vás s možnosťami mimovyučovacích aktivít.

Vyjadrite svoj názor