Mix 2016. 08. 12.

Skupina AGEL SK vlastní ďalšie tri zdravotnícke zariadenia

Tri slovenské nemocnice, Nemocnicu Košice – Šaca 1. súkromná nemocnica, NEMOCNICU Handlová  – 2. súkromná nemocnica  a NEMOCNICU Bánovce – 3. súkromná nemocnica, od dnes vlastní spoločnosť AGEL SK a.s. Skupina AGEL a.s. tieto tri zdravotnícke zariadenia manažérsky riadila od 1. novembra 2015.

Spoločnosť AGEL je najväčším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti. AGEL SK na Slovensku kontroluje a riadi spoločnosti, ktoré pôsobí v rôznych regiónoch republiky. „Našim cieľom je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, pri ktorej sú realizované synergické efekty v oblasti riadenia a ekonomiky  celej skupiny. Ich výsledkom je efektivita a stály rozvoj poskytovanej zdravotnej starostlivosti, z čoho profitujú predovšetkým naši pacienti. Veľmi ma teší, že medzi naše ďalšie akvizície na Slovensku patria nové tri zdravotnícke zariadenia, zvlášť Nemocnica Košice-Šaca. Z môjho pohľadu sa jedná o významného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nadregionálneho charakteru, ktorý svojim pacientom zaisťuje kvalitnú medicínu vysokého štandardu. Okrem tohto sa vyznačuje i progresivitou v oblasti zavádzania nových liečebných postupov a je  dlhodobo ekonomicky stabilnou spoločnosťou, uviedol predseda predstavenstva spoločnosti AGEL SK a.s. MUDr. Milan Leckéši.

Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica disponuje novým chirurgickým centrom, Šport – Artro centrom, Estetique centrom. Je držiteľom certifikátu FIFA Medical Centre of Excellence a Baby friendly hospital.

NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o. je mimoriadne úspešná predovšetkým v oblasti poskytovania jednodňovej zdravotnej starostlivosti v deviatich odboroch, hlavne v odbore ortopédie, gynekológie a pôrodníctve.

NEMOCNICA Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o. ukončila v roku 2015 rekonštrukciu budovy polikliniky nemocnice. Súčasťou nemocnice je aj Senior centrum Svätej Kataríny s kapacitou 20 lôžok pre pacientov, ktorí vyžadujú dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť.

Skupina AGEL v Českej a Slovenskej republike prevádzkuje 18 lôžkových zdravotníckych zariadení, 8 polikliník, sieť lekární, laboratórií, distribučné i iné spoločnosti, 2 neziskové organizácie a poskytuje ďalšie služby. Ambulantne ošetrí cez 3,5 milióna pacientov, hospitalizuje viac ako 190 tisíc pacientov, v pôrodniciach sa narodí cez 12 tisíc detí.

Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.