Mesto 2012. 08. 09.

Slovenská správa ciest bude musieť v Komárne opraviť dopravné značenie

Slovenská správa ciest (SSC) bude v Komárne opravovať názvy zahraničných cieľov na dopravných značkách. Pôjde o návestidlo a smerovú tabuľu, na ktorých zahraničný cieľ nie je uvedený v jazyku príslušného štátu, na ktorého území leží.

Ide o výsledok upozornenia Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, ktorý sa zaujímal o názvy na dopravných značkách v meste Komárno.

“Maďarská menšinová tlač a tiež niekoľko obyvateľov mesta Komárna nás upozornili, že sa vyskytla zmena v označení zahraničných miest na dopravných značkách v Komárne,” uviedol Zoltán Szalay z Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Ako ďalej uviedol, splnomocnenec vlády považuje uvádzanie označení geografických objektov za mimoriadne citlivú záležitosť, ktorá v značnej miere ovplyvňuje aj spolunažívanie medzi príslušníkmi rôznych národností. Úrad preto požiadal o stanovisko Slovenskú správu ciest.

Hovorkyňa SSC Iveta Fedorová uviedla, že podnet sa týkal smerovej tabule k mestu Budapešť nad jazdným pruhom na ceste I. triedy v Komárne. “Na tejto smerovej tabuli bol doplnený názov cieľa v slovenskom jazyku, tak, ako je to na návestidle pred križovatkou, ktorú sme osadili už v roku 2009” uviedla Fedorová, pričom dodala, že takto to bolo schválené dopravným inšpektorátom. To však nebolo v súlade s platnou technickou normou STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách. “Názvy zahraničných cieľov sa na návestných a smerových tabuliach uvádzajú latinkou v jazyku príslušného štátu, na ktorého území cieľ leží,” uviedol Martin Kóňa, hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Dodal, že nápravu by v tomto prípade mal urobiť správca komunikácie na základe určenia dopravného značenia vydaného cestným správnym orgánom – Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre.

Slovenská správa ciest priznala pri označení chybu a situáciu chce čo najrýchlejšie napraviť. “Označenie bude zmenené v najkratšom možnom čase,” uviedla pre TASR Fedorová. Dodala, že SSC navyše preverí všetky návestidlá a smerové tabule s označením zahraničného cieľa a v prípade, že názov nebude označený v jazyku, ktorým sa hovorí na území zahraničného cieľa, názov bude pozmenený podľa platnej normy.

TEXT: TASR

Vyjadrite svoj názor