Kultúra 2017. 01. 10.

Spolupráca základnej školy s univerzitami

Škola je dôležitým sociokultúrnym činiteľom výrazne pôsobiacim na všeobecný rozvoj osobnosti žiakov. Každá škola je jedinečnou inštitúciou s istými charakteristickými  znakmi. ZŠ Pohraničná v Komárne je školou, ktorá poskytuje žiakom vzdelanie v súlade s európskymi trendmi a pripravuje ich na úspešný život. Neoddeliteľnou súčasťou našich vzdelávacích aktivít je nadviazanie úzkej spolupráce s univerzitami. Podstatou kooperácie je zmysluplná vzdelávacia a kultúrna aktivita žiakov, ktorá rozširuje ich poznanie na základe vnútorného záujmu a vlastnej motivácie.

7_dsc3507

Niekoľko našich žiakov patrí medzi úspešných absolventov letnej Detskej Univerzity Komenského v Bratislave. Vďaka slovenským, ale aj zahraničným vysokoškolským pedagógom  každoročne pripravuje univerzita zaujímavé prednášky a prezentácie, ako  aj tvorivé dielne a workshopy pod vedením odborníkov a partnerských inštitúcií. Výnimočným podujatím je návšteva Národnej rady Slovenskej republiky spojená s parlamentnou Hodinou otázok, počas ktorej žiaci spovedajú ministrov. Ukončenie štúdia je spojené so slávnostnou promóciou absolventov, počas ktorej si študenti prevezmú diplomy v Aule UK.

8_dsc3578

Ďalším kontaktom s akademickou pôdou bola nedávna návšteva Pedagogickej Fakulty UKF v Nitre, spojená s prehliadkou najväčšej prednáškovej miestnosti a Galérie univerzum. Po úvodných informáciách pani prodekanky žiaci absolvovali v skupinách zaujímavé technicky a výtvarne zamerané edukačné aktivity. Na Katedre techniky a informačných technológií v rámci rozvíjania remeselníckych zručností zhotovovali drevené vrtuľky a na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy tvorili architektúru domu modernými digitálnymi technológiami. Ich všeobecný rozhľad o Európskej únii  preverili na fakulte formou testu, ktorý zvládli na výbornú. V závere dňa navštívili výstavu Jozefa Murgaša s názvom: „Bezdrôtový svet“, ktorá bola pripravená pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 v priestoroch Univerzitnej knižnice.

13_dsc3568

Považujeme za veľmi dôležité, aby sme aj týmto spôsobom pomáhali našim žiakom získať nové skúsenosti a presvedčenie o tom, že učenie neškodí, ale naopak môže byť zaujímavé, atraktívne a užitočné. Je to najlepší spôsob ako zvýšiť záujem o učenie a naučiť ich pozitívne vnímať vzdelanie ako základný predpoklad napredovania spoločnosti.

21_dsc3606

25_dsc3616 15095001_1497700723580615_5590565333178624001_n-1 dscn3469 dscn3755 dscn3761 dscn3812 dscn3816