Mix 2019. 03. 01.

Vesmírni experti na ZŠ Pohraničnej v Komárne

Pred 10 rokmi sa na Základnej škole Pohraničnej v Komárne začala éra robotického programovania. V roku 2008 sa škola prvýkrát zapojila do robotickej súťaže First Lego Leaque, organizovanej každoročne v Bratislave.

Za desať rokov existencie tímu pod názvom Counter zaznamenali rôzne väčšie – absolútne víťazstvo v celoslovenskom kole – či menšie úspechy, vystriedali sa generácie konštruktérov, programátorov a výskumníkov. V tomto školskom roku bol tím utvorený zo žiakov 5. a 4. ročníka. Väčšina z nich boli úplní začiatočníci. Téma tohtoročnej súťaže znela INTO ORBIT – Život a cestovanie vo vesmíre. Tímy mali za úlohu zhromaždiť posádku a pripraviť sa na preskúmanie, výzvu a inovácie v náročnej a inšpiratívnej oblasti, ktorú nazývame vesmír. Príprava na súťaž trvala od septembra do januára a pozostávala z niekoľkých častí:

1. vlastný návrh, postavenie a naprogramovanie robota, ktorý na hracej ploche vykonáva rôzne misie

2. spracovanie zadanej výskumnej úlohy, ktorej výsledkom je identifikovať telesný alebo sociálny problém, ktorému ľudia čelia počas dlhodobého prieskumu vesmíru v našej slnečnej sústave a navrhnúť riešenie

3. pripraviť prezentáciu výskumného projektu a riešenia problému

Tím Counter preskúmal na začiatku svojho projektu všetky dostupné zdroje: okrem klasických internetových a encyklopedických zdrojov absolvovali exkurziu do vedecko – zábavného centra Atlantis v Leviciach, kde skúmali život v kozme. Vyskúšali si potápanie v mestskej plavárni s profesionálnymi potápačmi z klubu Poseidon, pri ktorom mali možnosť zažiť podobný stav ako je beztiažový.

Nadviazali kontakt so známou astrobiologičkou Dr. Michaelou Musilovou, účastníčkou simulovanej misie na Mars, od ktorej získali veľa užitočných informácií o živote na vesmírnej stanici. Počas návštevy Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove sa porozprávali s výskumníkom a cestovateľom Mgr. Petrom Dolinským, ktorý im popísal podmienky dlhodobého pobytu na Antarktíde.

V Bratislave sa stretli s odborníkom a dlhoročným výskumným pracovníkom v oblasti psychológie, docentom Vladimírom Dočkalom, s ktorým si vyskúšali rôzne psychotesty a hry. Gongová terapia s majstrom gongu Brijom Mahajanom bola súčasťou skúmania psychickej a duševnej pohody. Nápomocný v projekte bol aj jeden z rodičov členov tímu, elektrotechnik Anton Rácz, ktorý umožnil prostredníctvom Ohmmetra zisťovať náladu posádky.
Výsledkom dlhodobého skúmania tímu bol vlastný návrh interaktívnej počítačovej hry s názvom: Marťan, buď šťastný! Odborne sa k nej vyjadril aj herný dizajnér a programátor Matej Žilák z Bratislavy. Hra má zabezpečiť posádke vesmírnej stanice psychickú, telesnú a duševnú pohodu. Obsahuje rôzne bonusy ako Aromadych, Kalimbohranie, Zdravú maškrtu, Skús sa nezasmiať a Zostaň fit.

Hru si mali možnosť vyskúšať aj rodičia a pedagógovia školy, ktorí boli pozvaní na premiérovú prezentáciu.
Samotná súťaž prebiehala na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave za účasti 13 tímov.

Poctivá, usilovná práca bola korunovaná krásnym úspechom: v súťaži robotov sa tím Counter prebojoval do semifinále a prezentácia výskumného projektu sa dostala medzi 3 najlepšie. 

Pridanou hodnotou pre členov tímu je však poznanie, že skúmanie je dôležitejšie než víťazstvo, že si ctíme ducha priateľskej súťaže , rešpektujeme ostatných a ceníme si ich prácu a osvojujeme si zásady tímovej spolupráce. A v neposlednom rade sa výborne bavíme.

Riešenia zadaní a úloh hľadali členovia tímu pod vedením trénerov a mentorov, ktorí nemohli odpovedať na všetky otázky, ani riešiť za nich všetky problémy, ale sa spoločne s nimi učili. Dlhodobou trénerkou, vedúcou Robolabového krúžku na ZŠ Pohraničnej v Komárne je Ing. Mgr. Júlia Bundová, ktorá odborne viedla predovšetkým návrh, postavenie a programovanie robota. Výskumný projekt usmerňovala Mgr. Katarína Vajkai a pri tvorbe prezentácie spolupracovala Katarína Bugáňová.

Členovia tímu Counter: piataci O.Vajkai, T.Lukáč, A.Kis, M.Lopata, V.Halagačková a P.Bujdošová, štvrtáci S.Rácz, D. Hodek, D.Hudik, P.Patakyová a N.Hlušková.