Mesto 2020. 08. 14.

Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby diskutovala v Komárne

Vo štvrtok zavítala do Komárna štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková so svojím odborným tímom.

Cieľom návštevy bolo najmä prerokovanie možností rozvoja komárňanského prístavu, jeho možné lokality, pripravovaný masterplan, rozvojová koncepcia pobrežia Dunaja z pohľadu lodnej dopravy a činnosť Verejných prístavov, a.s. Primátor Béla Keszegh zdôraznil, že pre mesto je prijateľná taká lokalita, ktorá čo najmenej zaťažuje premávku miestnych komunikácií.

Medzi dôležité ciele mesta patrí, aby na úseku od špicu popri Komárňanskej pevnosti sa nevykonávala žiadna priemyselná činnosť, aby tento úsek bol k dispozícii pre Komárňanov, prípadne slúžil aj ako prístavisko pre menšiu lodnú dopravu. Žiadal prehodnotenie poplatkov za kotvenie a ich zníženie, čím by pobrežné podnikania dostalo väčší priestor a pre turistické lode zabezpečilo prijateľnejšie podmienky.

Po obede sa štátna tajomníčka stretla so zástupcami Oblastnej organizácie cestovného ruchu Podunajsko, kde hlavnými témami boli turistická podpora a rozvoj cykloturistiky.

Svoju návštevu ukončila návštevou lodenice a plavou výletnou loďou, počas ktorej mal odborný tím príležitosť pozrieť si možné lokality prístavu.

(Mesto Komárno Facebook stránka)