Mesto 2019. 06. 24.

Prístavu Komárno pomôže buď modernizácia alebo nová poloha

Štúdia priniesla sedem alternatív usporiadania prístavu, z ktorých boli odporučené dve. Prvá z nich zahŕňa riešenie intenzifikácie prevádzky prístavu v súčasnej lokalite.

Rozvoj prístavu Komárno by sa mohol realizovať modernizáciou súčasného stavu alebo novou polohou v lokalite Veľký Harčáš. Tieto dva varianty vyplynuli z Masterplanu a štúdie realizovateľnosti verejného prístavu Komárno.

Štúdia priniesla sedem alternatív usporiadania prístavu, z ktorých boli odporučené dve. Prvá z nich zahŕňa riešenie intenzifikácie prevádzky prístavu v súčasnej lokalite. „Dáva priestor aj mestu Komárno, aby sa mohlo konečne dostať k vode v časti osobného prístavu, a prípadne vybudovania priestoru na kotvenie športových plavidiel, motorových člnov,“ priblížil v piatok na prezentácii výsledkov štúdie investičný riaditeľ spoločnosti Verejné prístavy Jozef Bódi.

Druhá alternatíva počíta s novou polohou prístavu v lokalite Veľký Harčáš. „Hlavne je rozdiel v rýchlosti možnosti aplikácie a nejakej modernizácie prístavu, pretože tá nová poloha je z hľadiska investičnej prípravy dlhodobá. A my odporúčame, aby sa intenzifikoval, modernizoval existujúci prístav, pretože než sa podarí urobiť tú investičnú prípravu a nájsť prostriedky na výstavbu toho prístavu v novej polohe, tak sa tie modernizované náklady vrátia späť prevádzkovateľovi,“ skonštatoval Michael Trnka zo spoločnosti Aquatis, ktorá Masterplan a štúdiu realizovateľnosti spracovala.

Trnka odhaduje, že variant s novým prístavom by bol zhruba desať- až 50-krát drahší ako modernizácia súčasného stavu. „Bude si vyžadovať, v prípade, ak by sa ním išlo, veľké investičné prostriedky, vykupovanie pozemkov, napojenie novej infraštruktúry,“ zdôraznil Bódi. Toto riešenie by však vytesnilo prístavnú činnosť z mesta. „To znamená, že tam nie je žiadne obmedzenie z hľadiska hygienických limitov. Na druhej strane je tam kolízia s tou chránenou oblasťou,“ podotkol Dalibor Bílek, ktorý spracúval vplyvy jednotlivých riešení na životné prostredie.

Investičný riaditeľ spoločnosti Verejné prístavy poznamenal, že si v súčasnosti nedovolí povedať, ktorý variant preferuje. „Myslím si, že oba varianty sú zaujímavé,“ uviedol s tým, že variant modernizácie súčasného stavu by mohol byť najmenej finančne náročný.

Ďalším krokom po zrealizovaní Masterplanu a štúdie realizovateľnosti bude ich vyhodnotenie Ministerstvom dopravy a výstavby SR a takisto poradnými orgánmi Európskej komisie. „V prípade, že výsledok bude kladný, a v prípade, že sa nám podarí usporiadať majetkovoprávne vzťahy v prístave k obojstrannej spokojnosti, môžeme pristúpiť k investíciám a k rekonštrukcii zariadení infraštruktúry, takisto superštruktúry prístavu Komárno z prostriedkov Európskej únie (EÚ),“ priblížil Bódi.

Rozvoj vnútrozemskej lodnej dopravy je podľa neho vnímaný ako vysoká priorita aj v rámci Únie. Zámerom je odľahčiť najmä cestnú dopravu. „Lodná doprava má obrovský potenciál v ekológii, v rozvoji regiónov, ktoré idú popri Dunaji,“ dodal.

(teraz.sk, tasr)