Kultúra 2015. 12. 07.

Stolnotenisový turnaj „Zober loptu nie drogy“ pre žiakov základných škôl

Dňa 4. decembra 2015 sa uskutočnil prvý ročník stolnotenisového turnaja „Zober loptu nie drogy“ pre základné školy. Miestom jeho konania bola telocvičňa SOŠT – MSZKI Komárno. Turnaja sa zúčastnili dievčatá a chlapci základných škôl a detského domova:

Búč, Základná škola M. Katonu s VJM – Katona M. Alapiskola
Dulovce, Základná škola
Hurbanovo, ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM – Feszty Á. Alapiskola és Óvoda
Imeľ, Základná škola
Kolárovo, Základná škola M. Korvína s VJM – Korvin M. Alapiskola
Komárno, Eötvösova ul., Základná škola s VJM – Alapiskola
Strekov, ZŠ s VJM – Alapiskola
Marcelová, Základná škola
Vlčany, ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda
Svätý Peter, ZŠ s MŠ J. Kossányiho s VJM – Kossányi J. Alapiskola és Óvoda
Kolárovo, Detský domov
Komárno, Ul. práce, Základná škola s VJM – Alapiskola

Súťažiacimi boli dievčatá a chlapci športujúci v stolnotenisových krúžkoch v základných školách a športových kluboch. Odmenou pre všetkých súťažiacich bolo pekné farebné tričko s logom „Zober loptu nie drogy“ a spoločná fotografia. Víťazi turnaja boli odmenení vecnými cenami.

Poradie:

Kategória dievčatá:

  1. miesto Fruszina Anna Fehér, Kolárovo, Zákl. škola M. K. s VJM – K. M. Alapiskola
  2. miesto Fanny Szigeti, Kolárovo, Zákl. škola M. K. s VJM – K. M. Alapiskola
  3. miesto Csilla Szabó, Kolárovo, Zákl. škola M. K. s VJM – K. M. Alapiskola
  4. miesto Judit Varga, Vlčany, ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda

Kategória chlapci:

  1. miesto Bálint Laczkó, Strekov, ZŠ s VJM – Alapiskola
  2. miesto Adrián Simon, Vlčany, ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda
  3. miesto Dávid Kolarovský, Svätý Peter, ZŠ s MŠ J. K. s VJM – K. J. Al ésÓvoda
  4. miesto Máté Szabó, Svätý Peter, ZŠ s MŠ J. K. s VJM – K. J. Alapiskola és Óvoda

Všetkým účastníkom turnaja blahoželáme!
Dovidenia o rok!

Ing. Augustín Ondrejkovič, manažér turnaja a organizátor
Ing. István Száraz, hlavný rozhodca a organizátor

Víťazi