Kultúra 2016. 12. 13.

Zober loptu nie drogy!

Dňa 9. decembra 2016 sa uskutočnil druhý ročník stolnotenisového turnaja „Zober loptu nie drogy“. Miestom jeho konania bola telocvičňa SOŠT – MSZKI Komárno. Súťažiacimi boli dievčatá a chlapci zo základných škôl športujúci v stolnotenisových krúžkoch a v športových kluboch:

1

Hurbanovo, ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM – Feszty Á. Alapiskola és Óvoda
Zemianska Olča, Základná škola F. Móru s VJM – Móra F. Alapiskola
Iža, ZŠ a MŠ K. Dömeho s VJM, Döme K. Alapiskola és Óvoda
Číčov, ZŠ a MŠ S. Gáspára s VJM, Gáspár S. Alapiskola és Óvoda
Zlatná na Ostrove, ZŠ a MŠ M. Kóczána s VJM, Kóczán M. Alapiskola és Óvoda
Kolárovo, Špeciálna základná škola
Komárno, Špeciálna základná škola s VJM
Komárno, Eötvösova ul., Základná škola s VJM – Alapiskola
Komárno, Rozmarínová ul.
Marcelová, Základná škola
Moča, ZŠ s VJM, Alapiskola
Svätý Peter, ZŠ s MŠ J. Kossányiho s VJM – Kossányi J. Alapiskola és Óvoda
Vlčany, ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda
Komárno, Ul. práce, ZŠ s VJM – Alapiskola
Strekov, ZŠ s VJM – Alapiskola

2

Poradie:

Kategória dievčatá:

  1. miesto Judit Varga, Vlčany, ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda
  2. miesto Boglárka Kiss, Svätý Peter, ZŠ s MŠ J. Kossányiho s VJM – Kossányi J. Alapiskola és Óvoda
  3. miesto Anna Csintalan, Svätý Peter, ZŠ s MŠ J. Kossányiho s VJM – Kossányi J. Alapiskola és Óvoda

Kategória chlapci:

  1. miesto Bálint Laczkó, Strekov, ZŠ s VJM – Alapiskola
  2. miesto Patrik Ledeczky, Zemianska Olča, Základná škola F. Móru s VJM – Móra F. Alapiskola
  3. miesto Krisztián Spányik, Komárno, Ul. práce, ZŠ s VJM – Alapiskola

Odmenou pre všetkých súťažiacich bolo pekné farebné tričko s logom „Zober loptu nie drogy“ a spoločná fotografia. Víťazi turnaja boli odmenení vecnými cenami.

logo

Všetkým účastníkom turnaja blahoželáme!

Dovidenia o rok!

-Ing. Augustín Ondrejkovič, manažér turnaja a organizátor-
-Ing. István Száraz, hlavný rozhodca a organizátor-10 3 5 6 7 8 9