Región 2014. 01. 27.

Stredoškoláci môžu získať štipendium v USA i Kanade

Zahraničné stredné školy v medzinárodnej sieti United World Colleges (UWC) ponúkajú slovenským študentom dvojročné štipendium. To môžu naši stredoškoláci získať na školách v Severnej Amerike, Európe a Ázii. O štipendium pre školské roky 2014/2015 a 2015/2016 sa môžu uchádzať študenti 2. a 3. ročníka gymnázií a stredných škôl mladší ako 18 rokov s výborným prospechom a so zvládnutými základmi anglického jazyka.

K dispozícií je osem miest na školách so sídlom v USA, Kanade, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Walese, Arménsku a v Bosne a Hercegovine. Vítaní sú uchádzači, ktorí majú ambíciu zúročiť v budúcnosti svoje zahraničné vzdelanie na Slovensku.

Podľa finančných možností rodičov udeľujú štipendium, ktoré pokryje časť alebo všetky náklady na školné, ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok. Dvojročné štúdium sa končí medzinárodne uznávanou záverečnou skúškou International Baccalaureate, ktorú akceptujú univerzity celého sveta.

Pre uchádzačov zo znevýhodnených pomerov je pripravené špeciálne štipendium, ktoré zahŕňa dodatočnú podporu a asistenciu tak, aby ani hmotná núdza i mimoriadna rodinná situácia talentovaným stredoškolákom nebránila získať prístup k vzdelaniu.

Vyplnenú prihlášku s prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 14. februára 2014. Bližšie informácie o kritériách, ktoré musia splniť uchádzači o štipendium, štúdiu, jednotlivých školách ako aj všetky potrebné prihlasovacie formuláre, sú dostupné na stránke www.uwc.sk .

(zdroj: webnoviny.sk, ilustračné foto)