Kultúra 2010. 11. 12.

Stretnutie s Timeou Keresztényiovou

Komárňanská rodáčka žijúca neďaleko Bratislavy Timea Keresztényová zavíta začiatkom decembra do rodného Komárna aj preto, aby sa stretla na ‘besede’ s čitateľmi.

Stretnutie organizuje literárny klub šáLKA v Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne a porozprávať sa budete môcť so single mamou, ktorá o svojej neľahkej úlohe rozpráva vo svojej v poradí druhej knihe s názvom Sama mama, ktorá jej vyšla v lete tohoto roku pod hlavičkou vydavateľstva EvitaPress. Prvú knihu jej vydali pred dvomi rokmi a volala sa Bez dcéry som neodišla. Obe sa stali bestsellermi. Stretnutie sa uskutoční v Knižnici Józsefa Szinnyeiho na Palatínovej ulici č. 8 v piatok 3. decembra o 17. hodine.

Narodila sa a vyrastala v Komárne, kde sa začala aj jej kariéra za mikrofónom. Neskôr prešla do rádia Koliba/Okey, kde napokon strávila sedem rokov. V roku 2008 začala písať pre časopis EVA a zároveň jej vyšla knižná prvotina Bez dcéry som neodišla. Dnes je vedúcou publicistiky pre tituly EVA a Madam EVA. Spolu s dcérkou Elisou žije v Miloslavove.

Vyjadrite svoj názor