Mesto 2012. 03. 08.

Stretnutie so zamestnávateľmi

Zamestnávatelia komárňanského okresu sa 6. marca 2012 zišli na stretnutí, ktorého zorganizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne v spolupráci so sieťou EURES.
Cieľom podujatia bolo predstaviť služby úradu práce, Cudzineckej polície a Sociálnej poisťovne v oblasti mobility pracovných síl a poskytnúť zamestnávateľom v regióne užitočné informácie.

Riaditeľka pobočky Sociálnej poisťovne v Komárne Mgr. Silvia Szomíková predniesla zamestnávateľom prezentáciu na tému „Povinnosti zamestnávateľov zamestnávajúcich osoby tretích krajín a práva týchto zamestnancov vo vzťahu k Sociálnej poisťovni“. Dozvedeli sa najmä o systéme odvodov poistného a nárokoch zamestnanca na nemocenské, úrazové a dôchodkové dávky, ako aj na dávky v nezamestnanosti. Zamestnávatelia si mohli ujasniť, aké povinnosti majú voči Sociálnej povinnosti a aké právne nároky si môžu osoby tretích krajín pracujúce na území Slovenskej republiky uplatniť v Sociálnej poisťovni.

Vyjadrite svoj názor