Kultúra 2014. 11. 11.

Strieborné pásmo pre mladých akordeonistov

 V slnečnú sobotu 8.11.2014 Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch organizovalo  v priestoroch Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch Krajskú postupovú súťaž v komornej a symfonickej hudbe DIVERTIMENTO MUSICALE 2014.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách: malé komorné telesá a komorné orchestre. Okres Komárno úspešne reprezentoval  Akordeónový súbor pri Základnej umeleckej škole v Hurbanove, ktorý získal strieborné pásmo. Mladí umelci Dávid Kecskés, Dominik Škuliba, Barbora Bilková, Béla Cservenka, Laura Vidovencová, Sabina Škulibová, Peter Cservenka pod vedením vedúcej súboru Boženy Venesovej  ponúkli zaujímavý súťažný repertoár. Potešili dielami Rudolfa Krebsa: Lustige Bayern – walzer, originál Bayerische Motive, Ota Mella: Klasický mix a Alfonza Holschuha: Bonjour mesette walzer.

Srdečne blahoželáme!