Mesto 2011. 04. 27.

Študenti čistili breh Dunaja

Deň Zeme 2011 alebo Vyčistime si Slovensko.

Deň Zeme je venovaný Zemi a koná každoročne 22. apríla. Tento sviatok bol pôvodne venovaný oslavám jarnej rovnodennosti a príchodu jari. V modernom ponímaní ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia a slúži na rozvíjanie diskusie o možných riešeniach súvisiacich problémov.

Celosvetový Deň Zeme 2011 prebehol na Slovensku ako akcia „Vyčistime si Slovensko“. Táto aktivita  neobišla ani Komárno. Možno by bola namieste otázka, či treba robiť po niekom poriadok v čase sústavnej výchovy súvisiacej s ochranou životného prostredia vo všetkých typoch škôl a v rôznych environmentálnych kampaniach v masovokomunikačných prostriedkoch a v čase separovaného zberu odpadov z domácností súvisiacich aj s možnosťou časť týchto odpadov speňažiť.

Študenti Strednej odbornej školy-Szakközépiskola sídliacej na Bratislavskej ceste 10 v Komárne, ktorí sa aktivity zúčastnili, sa presvedčili o tom, že je veru nemálo občanov Komárna (?), ktorí svojím konaním dokazujú, že sú im príroda a životné prostredie ľahostajné a že ich zaujíma iba ich vlastný dom, byt a dvor.

Študenti školy v spolupráci s Obvodným úradom životného prostredia v Komárne dňa 20. apríla 2011 čistili breh Dunaja a časť k nemu priľahlej cyklotrasy od prístupovej cesty vychádzajúcej z Platanovej aleje až po železničný most cez Dunaj a prístupovú cestu vychádzajúcu z Jedlíkovej ulice až po nábrežie Dunaja. A veru bolo práce dosť. Zelenajúce sa krovie a tráva skrývali nemálo prekvapení pre budúcich archeológov skúmajúcich našu dobu, no vďaka študentom školy túto šancu už mať nebudú. Študenti školy v pridelenom úseku pozbierali sklené, plastové a hliníkové obaly od nápojov, nákupné tašky z plastov, handry, časti nábytku a rozhlasového prijímača, dve pneumatiky a množstvo neidentifikovateľných torz predtým zrejme užitočných predmetov. A to všetko na ploche priamo nad zdrojmi pitnej vody. Neverili by ste, čím všetkým sú schopní niektorí občania zaťažiť naše spoločné životné prostredie. Veríme, že o rok nájdeme vyčistené plochy v takom stave, v akom ich študenti školy zanechali. Alebo nie?

TEXT: Ing. Augustín Ondrejkovič