Kultúra 2011. 09. 27.

Štúdiová scéna znova štartuje!

Literárno – hudobné večery v javiskovom štúdiu Kotva!

Jókaiho divadlo v Komárne považuje už roky za svoju dôležitú úlohu, aby popri zábavných predstaveniach na veľkom javisku umožnilo zrod aj komornejších predstavení v „dielni” , v javiskovom štúdiu. Tento žáner, tieto predstavenia – v pomere samozrejme nepriťahujú davy, ale divadlo sa nechce vzdať ani tých divákov, ktorí majú záujem o tento typ divadla.

Divadlo popri jednej svojej produkcii rozšírilo program štúdia o ďalšie 2-3 hosťovské predstavenia, tým potešilo svoje publikum. Komárňanské publikum si mohlo pozrieť predstavenie Veselica súboru Bárka Színház (divadlo Archa), predstavenie Divácka divadelná akadémia divadla Jászai Mari Színház z maďarského mesta Tatabánya, alebo hru Magyar na Mesiaci, aby som ako príklad spomenul aspoň niektoré z predstavení tejto série …

Ekonomická situácia v divadelnej sezóne 2010/2011 však spôsobila zlom v dlhoročnej tradícii. Po vynechanom roku sa znova spúšťa prenájom štúdia v znamení „divadla a poézie”! Séria predstavení nesúca názov Perly obsahuje 4 hudobné umelecké večery. Z domácej produkcie si môžu diváci pozrieť umelecké spracovanie balád Jánosa Aranya pod názvom Nad mrtvolou v podaní Tibora Tótha a jeho kolegov hudobníkov.

„Naozaj je treba k vínu vyrábať filozofiu?” – kladú si otázku Zoltán Rátóti a Péter Huzella, dvaja tvorcovia večera s názvom Filozofia vína. Odpoveď na otázku dáva ich predstavenie vystavané z textov Bélu Hamvasa, Sándora Máraiho a básní oslavujúcich víno i vinárskych piesní, abonenti divadelného štúdia Kotva si ho môžu pozrieť v priebehu októbra – novembra.

Po Bélovi Hamvasovi a Jánosovi Aranyovi, aj v druhej polovici sezóny budú v ponuke perly maďarskej poézie: Sándor Petőfi hrdinský epos Kladivo Obce v podaní Árpáda Besencziho, ako aj literárny koncert hudobnej formácie Kicsi Hang (Jemný hlas) s názvom S čistým srdcom – výber diel básnikov z časopisu Nyugat (Západ).
Poézia a divadlo v divadelnom štúdiu kotva v Jókaiho divadle v Komárne.

Predstavenia sú kapacitne obmedzené, preto divadlo žiada ctených záujemcov, aby si čím skôr zakúpili permanentky!

Vyjadrite svoj názor