Mesto 2012. 10. 16.

Sólyom podľa súdneho dvoru EÚ nebol vpustený oprávnene (Aktualizované o 12:30)

Súdny dvor EÚ v Luxemburgu dnes dopoludnia vynesie rozsudok v súdnom spore medzi Maďarskom a Slovenskou republikou, ktorý vznikol kvôli zmareniu návštevy bývalého maďarského prezidenta Lászlóa Sólyoma 21. augusta 2009 na Slovensku.

Medzinárodné predstavenie zrejme dnes skončí.

Generálny advokát Súdneho dvora Yves Bot v marci vo svojom návrhu odporúčal tejto inštitúcii, aby súdnu žalobu Maďarska zrušila a aby maďarská strana zaplatila súdne trovy.

Sťažnosť maďarského exprezidenta sa vzťahuje na odopretie jeho vstupu na slovenské územie v roku 2009 prostredníctvom diplomatickej nóty. Proces iniciovalo maďarské ministerstvo zahraničných vecí s argumentom, že SR odoprela vstup Sólyoma na územie Slovenska, čím si Bratislava nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov únie.

Prezident chcel v Komárne na pozvanie občianskeho združenia vystúpiť s prejavom pri príležitosti odhalenia sochy sv. Štefana. Slovensko mu odoprelo vstup diplomatickou nótou, keďže jeho osoba predstavovala bezpečnostné riziko. Prezident SR Ivan Gašparovič, vtedajší premiér Robert Fico a predseda parlamentu Pavol Paška vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom upozornili, že dátum návštevy Sólyoma bol zvolený necitlivo – 21. augusta, keď je aj výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy, medzi ktorými sa nachádzali takisto maďarskí vojaci.

Sólyom opatrenie Slovenska označil za bezprecedentný krok vo vzťahu dvoch spojencov, ktorý sa nedá vysvetliť. Maďarsko iniciovalo konanie voči SR v Európskej komisii. Vtedajší eurokomisár pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti Jacques Barrot v októbri 2009 vyhlásil, že túto záležitosť považuje za uzavretú. Maďarská strana sa nevzdala a s tým istým argumentom, že išlo o porušenie schengenských princípov voľného pohybu, iniciovala spor na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu.

Generálny advokát Súdneho dvora Yves Bot v stanovisku zo 6. marca tohto roku uviedol, že po preštudovaní kauzy možno povedať, že nešlo o návštevu, ktorá sa obmedzuje na čisto súkromné záujmy, ani o anonymnú návštevu, lebo slovenské orgány o nej boli diplomatickou cestou informované. Z toho vyplýva, že Sólyom chcel prísť do Komárna v rámci výkonu svojich funkcií prezidenta Maďarska, a nie len na základe svojho štatútu občana EÚ.

Bot skonštatoval, že hoci pohyb občanov únie medzi členskými štátmi upravuje článok 21 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) a smernica 2004/38, neplatí to aj v prípade návštev uskutočnených hlavami členských štátov, a preto podľa neho

Kompletné znenie rozsudku, proti ktorému nie je možné odvolať sa, predstaví Súdny dvor dnes dopoludnia.

Aktualizácia (12:30): Podľa rozsudku Súdneho dvora EÚ Slovensko neporušilo právo EÚ, keď vtedajšiemu prezidentovi Maďarska Lászlóovi Sólyomovi odoprelo 21. augusta 2009 vstup na svoje územie. Po troch rokoch právnych ťahaníc medzi Maďarskom a Slovenskou republikou sa kauza skončila v prospech slovenskej strany. Súdny dvor žalobu Maďarska zamietol v celom rozsahu. Slovenský rezort diplomacie rozsudok Súdneho dvora EÚ privítal a ocenil, že žalobu Maďarska zamietol v celom rozsahu.

TEXT: TASR
FOTO: Ilustračné

Vyjadrite svoj názor