Mesto 2012. 03. 06.

Zákaz Sólyomovi vstúpiť do Komárna bol zrejme v súlade s európskym právom

Ak rozhodne Európsky súdny dvor na základe odporúčania generálneho prokurátora, žalobu Maďarska zamietne.

“Slovenská republika neporušila právo Európskej únie, keď maďarskému prezidentovi Lászlóvi Solyómovi odoprela vstup na svoje územie,” tvrdí generálny advokát Európskeho súdneho dvora (ESD) so sídlom v Luxemburgu Yves Bot. Ten mal za úlohu navrhnúť Európskemu súdnemu dvoru svoje nezávislé stanovisko, ktoré má ale iba odporúčací charakter. To, ako vo veci žaloby rozhodne súdny dvor, sa dozvieme neskôr.

Podľa neho, návštevy hláv štátov v rámci členských štátov únie podliehajú súhlasu hostiteľského štátu a pravidlám, ktoré tento štát v rámci svojej právomoci určí, a nemôžu sa posudzovať z hľadiska slobody pohybu.

Sólyom sa otočil na hraniciach

Maďarský ex-prezident Lászlo Sólyom sa chcel zúčastniť odhalovania sochy, no na územie SR nebol vpustený.

Dňa 21. augusta 2009 plánoval vtedajší prezident Maďarska László Sólyom na pozvanie občianskeho združenia so sídlom na Slovensku cestu do Komárna, aby sa zúčastnil slávnosti pri príležitosti odhalenia sochy svätého Štefana, zakladateľa a prvého kráľa uhorského štátu.

Po výmene niekoľkých diplomatických nót medzi jednotlivými veľvyslanectvami v súvislosti s plánovanou návštevou, traja najvyšší predstavitelia Slovenskej republiky, a to prezident republiky Ivan Gašparovič, predseda vlády Robert Fico a predseda Národnej rady Pavol Paška, prijali spoločné vyhlásenie, v ktorom uviedli, že návšteva maďarského prezidenta Sólyoma nie je vhodná najmä z dôvodu, že prezident Sólyom nemal v úmysle stretnúť sa so slovenskými predstaviteľmi a že 21. august bol osobitne citlivým dátumom.

Plánovaná návšteva sa mala totiž uskutočniť v deň 41. výročia obsadenia Československa vojskami Varšavskej zmluvy, ktorých súčasťou bolo aj maďarské vojsko.

Sólyom pricestoval do Komáromu, pešo prešiel do polovice mosta spájajúceho obe krajiny. Tam sa však pre zákaz zastavil, pozdravil sa s predstaviteľmi mesta, dal médiám stanovisko, otočil sa a odišiel.

FOTO: TASR

 

Podľa Bota je jasné, že maďarský prezident Sólyom necestoval do Komárna súkromne, ako občan Euróspskej únie, ale s ambíciou zúčastniť sa na odhalení sochy sv. Štefana a predniesť prejav. Nejde tu preto o návštevu, ktorá sa obmedzuje len na čisto súkromné záujmy, ani o anonymnú návštevu, pretože slovenské orgány o nej boli viackrát diplomatickou cestou informované, argumentuje Bot.

ZDROJ: TASR, SME.sk, SITA
FOTO: SITA 

Vyjadrite svoj názor