Kultúra 2011. 02. 10.

Súťaž v kreslení pokračuje!

Z 31 škôl a 3 škôlok prišlo do Jókaiho Divadla v Komárne spolu 288 výtvarných prác do termínu uzávierky prvého kola súťaže v kreslení Takto sme to videli my!, teda do pondelka 31. januára.

Škôlkari a žiaci prvého stupňa základných škôl nakreslili svoje zážitky z predstavenia Luskáčik, a poslali nám ich. Najviac detských kresieb dostalo divadlo od malých tvorcov z komárňanskej základnej školy na ulici Práce, zo ZŠ Marianum a ZŠ na ulici Eötvösa, ďalej zo ZŠ v Moči, Vrakúne a Horných Salíb. Súťaž v kreslení teraz pokračuje! Kresby do druhého kola musia byť doručené do 15. mája 2011. Diela doručujte naďalej do Jókaiho Divadla v Komárne na oddelenie produkcie, alebo pošlite na poštovú adresu divadla.

Do súťaže možno prihlásiť dielo na výkrese formátu A4, na výšku alebo na šírku, vytvorené ľubovoľnou technikou (napr. vodové farby, tempera, olej, fixky, perokresba, voskovky, pastel, batikovanie, koláž, kombinovaná technika, atď.). Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže len s jednou kresbou. Na zadnú stranu výkresu prosím bezpodmienečne napíšte nasledujúce údaje: názov diela, meno, adresu, telefónne číslo autora, skupinu , názov a adresu škôlky, školy. Došlé kresby budú počas rozprávkovej premiéry v nasledujúcej divadelnej sezóne 2011/2012 vystavené vo vestibule na poschodí divadla. Diela budú ocenené hodnotnými darčekmi. Odovzdávanie cien sa bude konať 1.-ho júna 2011, o 10:00 hod. vo vestibule na poschodí Jókaiho Divadla v Komárne. Ceny malým tvorcom odovzdajú osobne princ Luskáčik a princezná Mária.

Adresa, na ktorej výtvarné dielka očakávajú: Jókaiho divadlo v Komárne – Komáromi Jókai Színház, Petőfiho 1, P.O. Box 24.94501 Komárno. Na obálku napíšte: „Takto sme to videli my!“

TEXT: Jókaiho divadlo