Kultúra 2016. 06. 09.

Výtvarná súťaž „Hrdina z knižky“ v knižnici

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne v máji vyhlásila výtvarnú súťaž „Hrdina z knižky“. Do súťaže sa zapojilo 6 základných škôl z Komárna, základná škola z Kameničnej a Spojená škola z Komárna.  Spolu súťažilo 136 detí a jedna trieda poslala kolektívnu prácu.

Porota sa veľmi zapotila, kým sa rozhodla, ktoré práce budú odmenené. Deti popustili uzdu fantázii a rôznymi výtvarnými technikami vdýchli život svojim najobľúbenejším knižným hrdinom. Pestrofarebná mozaika detských obrazov zdobí steny knižnice. Táto výstava bude trvať do konca júla.

Porota nakoniec vybrala 14 obrazov a odmenila aj jednu kolektívnu prácu.

Výhercovia:
Keszegh Laura – ZŠ Marianum
Cintula Júlia- ZŠ Marianum
Adam Tóth- ZŠ Pohraničná
Alexandra Halagačková-ZŠ Pohraničná
Laura Medovčíková-ZŠ Rozmarínová
Vivien Czibulková -ZŠ Rozmarínová
Kristina Kraslanová-ZŠ Rozmarínová
Nagy Angelika Kincső -ZŠ Móra Jókaiho
Gunda Tünde-ZŠ Móra Jókaiho
Szerafina Bitter- ZŠ Kameničná
Ádám Zobor- ZŠ Kameničná
Krisztián Farkaš -ZŠ Komenského
Mészáros Hanna- ZŠ Eötvösa
Patrik Uňatinský – Spojená škola
CENA T&K – ZŠ Komenského II.B.

Výtvarnú súťaž podporili:
F&K Pekáreň – Pékség Komárno
Presskan BB
Madach Könyvesbolt Komárno

Ďakujeme!

Renáta Filková

Snímka1-(1) Snímka1-(2)