Kultúra 2015. 11. 27.

Celoslovenská výtvarná súťaž: rodina bez cigariet 4.

V školskom roku 2015 – 2016 pokračoval štvrtý ročník projektu „Rodina bez cigariet“ usporiadaný občianskym združením Rodina a spoločnosť, podporovaný Ministerstvom Zdravotníctva v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015.  Súčasťou projektu je aj okrem regionálnej časti /Skalický okres/ celoslovenská výtvarná súťaž, ktorá pozná svojich víťazov.
Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž pre ZUŠ a ZŠ sa ukončila dňa 3. novembra 2015. Následne odborná porota na čele s PhDr. Štefanom Zajíčkom vybrala najlepšie práce, z ktorých časť je vystavená do 5.12.2015 v zábavno obchodnom centre MAX v Skalici. Súťažilo sa o hodnotné ceny. Hlavnou cenou boli značkové telefóny.
Do Celoslovenskej výtvarnej súťaže sa zapojilo 49 ZUŠ, SZUŠ, ale aj základných škôl z celého Slovenska. Porotu stálo veľa úsilia vybrať 5 najlepších prác s pomedzi veľkého množstva kvalitných umeleckých prác. Preto sme ocenili ďalších 8 žiakov, ktorým pošleme ocenenie.
Rád by som sa touto cestou poďakoval všetkým pedagógom, žiakom, ale aj ich rodičom za spoluprácu a verím, že sa nám podarí uskutočniť a rozšíriť  ďalší ročník projektu: Rodina bez cigariet. Ukážky víťazných prác sú na našich webových stránkach www.rodinabezcigariet.sk  a na facebookovom profile www.facebook.com/rodinabezcigariet.

Ing. Radovan Blaha,
predseda o.z. Rodina a spoločnosť

Výsledky výtvarnej súťaži:
1.miesto:       Marek Bolg, ZŠ Spišská Nová Ves, 9. ročník
2. miesto:      Sofia Reháková, ZŠ s MŠ Dubnica nad Váhom, 12 rokov
3. miesto:      Kristína Hrotková, SZUŠ Prokofieova Bratislava, 6 rokov
4. miesto:      Sofia Štofančíková, ZUŠ Krompachy, 1. ročník
4. miesto:      Svetlana Družinská, ZUŠ Myjava, 10 rokov
5. miesto:      Sara Pereslényová, ZUŠ Hlohovec, 12 rokov
5. miesto:      Patrícia Mlynarčíková, ZŠ Sládkovičova Ružomberok, 5. ročník

Bez poradia /cena organizátora/ :
Sofia Koníčková, ZŠ s MŠ  Dubnica nad Váhom, 11 rokov
Timea Grigláková, ZUŠ Antona Cígera Kežmarok, 10 rokov
Terézia Šagátová, ZUŠ Brezová pod Bradlom, 11 rokov
Ema Pacolová, ZUŠ Dubčeka Vranov nad Topľov ,13 rokov
Emma Demčáková, Evanjelická základná škola Prešov, 3. ročník
Fabián Girga, Špeciálna základná škola Gelnica, 4. ročník
Terázia Gašpárková, ZUŠ Púchov, 12 rokov
Stanislava Majerníková, ZUŠ PÚCHOV 9. rokov