Kultúra 2011. 11. 11.

Výtvarná súťaž pre deti

Centrum voľného času – Szabadidőközpont Rozmarínová č. 2 Komárno vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti MŠ a ZŠ na tému  NAJKRAJŠÍ SEN.

Téma: Sen – želania, priania a túžby detí, ale samozrejme aj skutočné vysnívané sny.

Ciel: Deti majú možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami. Súťaž im poskytuje neobmedzenú možnosť pre realizáciu svojich malých výtvarných diel.

Uzávierka prijímania súťažných prác je do 25.11.2011.

Vernisáž sa uskutoční v stredu 30.11.2011, o 14,00 hod. v priestoroch CVČ Komárno.

Práce budú hodnotené v týchto kategóriách:
I. kategória = deti MŠ
II. kategória = deti 1. stupeň ZŠ
III. kategória = deti 2. stupeň ZŠ

Súťažné podmienky:

1.) Každá práca musí mat na zadnej strane základné označenie: meno a priezvisko autora, jeho vek – ročník v ZŠ, školu a názov práce

2.) Výtvarné práce môžete zasielať poštou alebo priniesť osobne na adresu :  Rozmarínová č.2 Komárno do 23.11.2011

3.) Maximálny formát práce A2, počet prác od jedného autora neobmedzený,

  • dvoj autorstvo a viac osôb na jednej práci sa nebude vôbec hodnotiť, do súťaže sa neprijímajú ani priestorové práce.

4.) Súťažné práce si po ukončení výstavy budú môcť autori vyžiada späť

Vybavuje:  Bc. Sokolová Erika
Telefonický kontakt : 035/7730396

 

Vyjadrite svoj názor