Mix 2018. 09. 28.

Svetový deň lekárnikov v Nemocnici Komárno

V roku 2009 Medzinárodná farmaceutická federácia (FIP) ustanovila 25. september za každoročný Svetový deň lekárnikov. Tohtoročným mottom svetového dňa farmaceutov je „Lekárnici: Vaši experti na lieky.“ V komárňanskej nemocnici si tento deň pripomenuli s ambasádorkou Európskej asociácie nemocničných lekárnikov PharmDr. Hajnalkou Komjáthy, PhD.. 

Európska asociácia nemocničných lekárnikov vydala štyridsaťštyri vyhlásení nemocničného lekárenstva, ktoré sa v súčasnosti snaží implementovať vo všetkých členských krajinách.

,,Hlavným cieľom nemocničnej lekárenskej starostlivosti je optimalizovať výsledky liečby pacientov   prostredníctvom spolupráce multidisciplinárnych tímov tak, aby sa dosiahlo zodpovedné používanie liekov na všetkých úrovniach. V našej krajine by sme radi implementovali vyhlásenia týkajúce sa služby klinickej farmácie a bezpečnosti pacienta,“ uviedla  PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD., vedúca farmaceutka komárňanskej nemocnice a ambasádorka Európske asociácie nemocničných lekárnikov.

,,Kľúčová úloha našich farmaceutov v súčasnosti je, aby každý pacient hospitalizovaný v Nemocnici Komárno dostal správny liek, v správnej dávke, v správnom čase, v správnym spôsobom podania. Snažíme sa riešiť liekom indukované problémy, hlavne analyzujeme a identifikujeme nevhodné liekové interakcie. Veľkou pomôckou je zahraničný software, ktorý sme si zabezpečili cez grant na tému: Rozvoj klinickej farmácie, optimalizácia farmakoterapie u rizikových pacientov. Pripravujeme i edukačné materiály pre ostatných zdravotných pracovníkov, upozorňujeme na správnu prípravu parenterálnych antimikrobiálnych a cytotoxických liečiv,“ dodala PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD..

Úlohou nemocničných lekárnikov je implementovať do každodennej praxe správne postupy a metódy,

Rovnako sa snažia, aby všetky nemocnice mali prístup k nemocničnému lekárnikovi, ktorý je celkovo zodpovedný za bezpečné, efektívne a optimálne užívanie liekov. Snahou je i zabezpečiť, aby každá nemocničná lekáreň bola riadená a kontrolovaná lekárnikom, ktorý má zodpovedajúce pracovné skúsenosti v nemocničnom prostredí a explicitne preukázateľnú spôsobilosť s prácou v nemocničnej lekárni.

,,V rámci snahy o zvýšenie povedomia o práci nemocničných lekárnikov vyvíja v tomto smere aktivity aj Európska asociácia nemocničných lekárnikov (EAHP), ktorej členom je aj Sekcia nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory,“ uviedla PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH, delegátka EAHP Slovenskej republiky.

Farmaceuti majú rozsiahlu odbornú znalosť, ktorú denne využívajú v prospech zlepšenia zdravia pacientov, sú dôveryhodný zdroj vedomostí a informácií, nie len pre pacientov, ale aj pre ostatných zdravotníckych profesionálov. Pre každého pacienta, ktorý vstúpi do lekárne je farmaceut zárukou, že správny liek je poskytnutý v správnej dávke a v najvhodnejšej liekovej forme. V spolupráci s ostatnými zdravotníckymi profesionálmi, majú kľúčovú rolu v starostlivosti o hospitalizovaných pacientov v rámci individuálnej optimalizácie farmakoterapie.

Vyjadrite svoj názor